Energie (gebouw)

Renovatie biedt u de kans om na te denken over energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Renovatie biedt ook de kans om los te komen van het aardgas. Sommige maatregelen zijn alleen bij een zeer ingrijpende verbouwing mogelijk. Bovendien zijn de kosten op dat moment een stuk lager. De meeste investeringen in besparende maatregelen verdient u dubbel en dwars terug.

Hoe hoog legt u de lat? 

Energiezuinig verbouwen

Energiezuinig verbouwen begint met de kwaliteit van het gebouw zelf. Dat wil zeggen dat vloer, gevels en dak goed geïsoleerd, kierdicht en zonder koudebruggen zijn uitgevoerd. In bestaande gebouwen is daarmee een enorme winst te behalen. Energiemaatregelen op gebouwniveau zijn naar verhouding goedkoop. 

Let op dat in een bestaand gebouw niet alles mogelijk is. In gebouwen met een monumentenstatus zijn de mogelijkheden vaak zelfs wettelijk beperkt. De Monumentenwet staat ‘boven’ de energie-eisen in het Bouwbesluit.

Isolatie

De kwaliteit van isolatie wordt uitgedrukt in de Rc-waarde. Hoe meer isolatie, hoe hoger de Rc-waarde. Eenmaal investeren in goede isolatie leidt tot meer comfort en een lagere energierekening voor de gehele levensduur van het gebouw.

Het bouwsysteem bepaalt vaak hoeveel isolatie mogelijk is. Een Rc-waarde van 3,5 (vloer), 4,5 (gevel) en 6 (dak) is binnen de meeste bouwsystemen haalbaar. Meer isolatie is ook mogelijk, maar dat vraagt vaak om een ander bouwsysteem. 

Soms biedt een gebouw voldoende ruimte voor een doos-in-doosconstructie waarbij in het gebouw een geïsoleerde constructie wordt gerealiseerd die minimaal contact heeft met de bestaande gebouwschil.

Drievoudig glas

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. In een energiezuinig gebouw kan het glas daarom niet achterblijven. Met drievoudig glas kunt u energieverlies beperken. De toepassing ervan is de laatste paar jaar sterk in opmars en de technische ontwikkelingen gaan momenteel snel.

Het Lente-akkoord heeft hierover een factsheet uitgebracht: ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’. Hierin vindt u aanbevelingen, voorbeelden, kosten, baten en een overzicht van voor- en nadelen voor de eindgebruiker.

Luchtdicht zonder koudebruggen

Door de schil van het gebouw zorgvuldig aan te pakken, worden kieren en koudebruggen vermeden. Dat is zeer belangrijk want deze leiden niet alleen tot energieverlies, maar geven ook kans op schade door condensatie. In een goed geïsoleerde gevel luistert dat extra nauw.

Zonwering

Een goed geïsoleerd gebouw verliest weinig warmte. Daardoor kan er oververhitting ontstaan: de zon schijnt vrijuit naar binnen, maar u raakt de warmte bijna niet meer kwijt. Vooral ook via ramen op het oosten en westen schijnt de zon soms ver in de woning. Een goed geïsoleerd gebouw vraagt dus ook om goede zonwering.

Verder lezen

Het Lente-akkoord (een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie van BZK) heeft enkele factsheets uitgebracht met praktische tips en aandachtspunten:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een serie infobladen uit die de actuele stand van zaken op energiegebied behandelen.

Het initiatief Meer met Minder Energie geeft een subsidiewijzer met lokale en landelijke regelingen voor energiemaatregelen. Kijk op Meer met Minder.