Milieu

Bij renovatie geeft u een bestaand gebouw een tweede leven. Daarmee realiseert u om te beginnen al een aanzienlijke milieuwinst. Bij de verbouwing kunt u nog een stap zetten. Hieronder gaan we kort in op:

  • Sloopafval
  • Duurzame bouwmaterialen
  • Water
  • Natuur

Sloopafval

Het Bouwbesluit schrijft voor dat u maatregelen treft om sloopafval te scheiden. Goede afvalscheiding scheel bovendien aanzienlijk in de kosten.

Bouwmateriaal

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de belasting van het milieu door de gebruikte bouwmaterialen wordt beperkt. Er zijn veel bronnen waar u meer informatie kunt vinden over leveranciers van duurzame bouwmaterialen, installaties en afwerkingsmaterialen.

Water

Door klimaatverandering nemen de weersextremen toe met soms veel regen in korte tijd, afgewisseld met langere perioden van droogte. Tegelijk wordt ons land steeds meer bebouwd, ten koste van het buitengebied. Meer regen komt daardoor terecht op een verharde ondergrond. Het is daarom belangrijk verantwoord met water om te gaan. U kunt daar in uw project op verschillende manieren aan bijdragen:

Gebruik van hemelwater

  • Koppel de afvoer van hemelwater af van het riool. Laat hemelwater zoveel mogelijk weglopen in de tuin.
  • Beperk terreinverharding zodat regenwater in de bodem kan zakken. Vang hemelwater op in een wadi of een vijver.

Beperking van drinkwatergebruik

  • Kies voor waterbesparend sanitair, bijvoorbeeld een 4-litertoilet.
  • Monteer volumestroombegrenzers, thermostatische mengkranen en een waterbesparende douchekop.
  • Kies voor een (af)wasmachine die zuinig is met water.

Grijs water

Op gebouwniveau zijn er soms bijzondere mogelijkheden voor een grijswatersysteem. Hierbij wordt hemelwater opgevangen en gebruikt voor toiletspoeling. Een grijswatersysteem vereist (ruimte voor) een buffer en een extra leidingstelsel. In bestaande gebouwen is die ruimte soms voorhanden. Soms biedt een gebouw bovendien ruimte voor collectieve voorzieningen die in andere projecten niet mogelijk zijn, zoals een centrale wasruimte.

Natuur

Met de inrichting van de ruimte rondom uw huis kunt u de natuurwaarde verhogen. Kijk voor inspiratie bij het Knooppunt Bouwen met Groen.

Extra groen is ook mogelijk met groene gevels en een groen dak. Een groen dak zorgt ook voor extra isolatie en buffering van regenwater. Op warme dagen heeft een groen dak een verkoelende werking. Veel gemeenten hebben een subsidieregeling voor particulieren waarmee de aanleg van een groen dak wordt gestimuleerd.