Kosten

Een bestaand gebouw of een klushuis verwerft u in principe voor een lage prijs. Maar u besteedt relatief veel geld aan de renovatie. Bij elkaar genomen bent u meestal goedkoper uit dan wanneer u een nieuwbouwwoning van een projectontwikkelaar koopt. Zeker wanneer u veel werkzaamheden zelf of in collectief verband uitvoert.

Koopsom

Bij klushuizen wordt de koopsom van een bestaand woonblok door de verkopende partij (gemeente of woningcorporatie) vooraf bepaald. Voor de verkoper zijn de begrote kosten van de renovatie en de getaxeerde waarde van de te realiseren woningen het uitgangspunt. De getaxeerde waarde wordt daarbij verminderd met de begrote renovatie- en bijkomende kosten.

Ook bij een transformatiegebouw wordt de koopsom doorgaans residueel bepaald. Het is belangrijk dat de eigenaar in een vroeg stadium van het proces instemt met deze benadering. Naarmate een initiatiefgroep zelf meer kosten maakt, staat de groep zwakker in de prijsonderhandeling met de eigenaar.

Bouwkosten

De kosten voor verbouwing zijn moeilijk in een vuistregel aan te geven. Het hangt er maar net vanaf welke elementen van het bestaande gebouw u gebruikt en welke moeten worden vervangen. Het hangt uiteraard ook sterk af van het niveau van afwerking (van sober tot luxe). Doordat u zelf veel dingen regelt en ook de risico’s neemt, spaart u de kosten van een projectontwikkelaar uit. Verdere kostenbesparingen zijn mogelijk als de leden van een bouwgroep ook veel bouwkundige werkzaamheden daadwerkelijk zelf doen.

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten zijn alle kosten die niet in de koopsom of de verbouwing zitten:

 • architect (gemiddeld 10 procent van de bouwsom)
 • constructeur en andere adviseurs
 • verschotten
 • bouwbegeleiding en toezicht tijdens de bouw
 • aansluitkosten
 • sonderingen
 • akoestisch rapport
 • leges bouwaanvraag
 • afbouwgarantie zoals Woningborg
 • notariskosten
 • renteverlies op voorbereidingskosten, ingeval van externe voorfinanciering

Bij een CPO-project moet u bovendien rekening houden met:

 • projectadviseur/coördinatie/bouwbegeleidingsbureau
 • ontwikkelingskosten deelnemersgroep
 • ontwikkelingskosten achtervang en eventuele vergoeding voor achtervangrol
 • eventuele extra verkoop/ontwikkelkosten bij overdracht aan achtervang

Btw en overdrachtsbelasting

De btw bedraagt 21 procent. Deze betaalt u over bouwkosten en alle bijkomende kosten. In facturen wordt de btw gespecificeerd. Houd bij offertes goed in de gaten of de opgegeven prijs in- of exclusief btw is.

Bij klushuizen betaalt u daarnaast over de koopsom 2 procent overdrachtsbelasting. Bij een transformatiegebouw, dat bij overdracht nog een andere functie heeft, betaalt u 6 procent overdrachtsbelasting.