Subsidies

De overheid biedt in sommige gevallen ondersteuning aan verbouwprojecten in klushuizen of transformatiegebouwen. Informeer bij de gemeente of de provincie waar u gaat bouwen, naar de mogelijkheden en de actuele stand van zaken.

Provinciale en gemeentelijke subsidies 

Sommige provincies geven subsidie of een renteloze lening aan CPO-groepen. Hiermee kunt u een deel van de aanloopkosten, zoals de kosten van een begeleidingsbureau of een architect dekken. Kijk voor actuele gegevens op de site van de betreffende provincie.

Ook gemeenten bieden soms financiële faciliteiten voor bouwgroepen.

Plankostenfonds

Sommige gemeenten, vaak in samenwerking met een lokale Rabobank, hebben een plankostenfonds ingesteld. Onder bepaalde voorwaarden verstrekt dit fonds een renteloze lening waarmee een gedegen plan kan worden gemaakt. Aflossing van de lening aan het plankostenfonds kan eventueel worden gedaan door de plankosten op te nemen in een af te sluiten hypotheek of financiering. Meer informatie vindt u bij Cisio, een initiatief van de Rabobank. Hier staat ook of er in uw gemeente een plankostenfonds bestaat. 

Inkomens tot modaal

Er zijn diverse landelijke constructies om particulier opdrachtgeverschap bereikbaar te maken voor inkomens tot modaal:

  • Starterslening Ikbouwbetaalbaar (maximaal 40%)
  • Starterslening (SVn) (maximaal 20%)
  • Koopgarant (30% korting op aankoopbedrag en terugkoopgarantie)

Zie hierover ook de factsheet Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw.

Duurzaam bouwen

Voor duurzaam bouwen kunt u onder bepaalde voorwaarden een groenverklaring krijgen. Hiermee kunt u bij verschillende banken in aanmerking komen voor groenfinanciering waarbij de rente lager is dan gebruikelijk.

Energiemaatregelen

Sinds 1 januari 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van kracht. Jaarlijks is er een budget waar ook particulieren gebruik van kunnen maken. De regeling loopt tot en met 2020. De subsidie is bedoeld voor kleine apparaten: zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Informatie hierover vindt u bij RVO Nederland.

Het initiatief Meer met Minder Energie geeft een subsidiewijzer met lokale en landelijke regelingen voor energiemaatregelen. Kijk op: Meer met Minder Energie.

Groene daken

Veel gemeenten geven subsidie voor het aanleggen van een groen dak.