Stappenplan

Een ingrijpende verbouwing is een stapsgewijs proces. We onderscheiden vijf stappen. Daar zit een logische volgorde in, ook al moet u bij de eerste stap al goed nadenken over de laatste. In werkelijkheid is het proces cyclisch. Reken voor een klushuis of een transformatie op een een doorlooptijd van minimaal twee tot vier jaar. De meeste tijd gaat zitten in de voorbereiding. Als de aannemer eenmaal aan het werk is, gaat het snel.

 1. Initiatief » Lees meer
  • Uitgangspunten bepalen
  • Eventueel een groep samenstellen
  • Een bureau voor bouwbegeleiding zoeken
  • Contact leggen met de eigenaar
  • Contact leggen met de gemeente
 2. Planvorming » Lees meer
  • Eventueel een rechtspersoon oprichten
  • Een architect zoeken
  • Overleg met een woningcorporatie
  • Programma van Eisen vaststellen
  • Eerste verkaveling bepalen
 3. Ontwerp » Lees meer
  • Definitief plan maken
  • Een aannemer zoeken
  • Vergunning aanvragen
  • Financiering regelen
 4. Realisatie » Lees meer
  • De bouw begeleiden
  • Oplevering en overdracht
 5. Beheer » Lees meer
  • VvE oprichten
  • Gebruik
  • Onderhoud
  • Beheer van gezamenlijke onderdelen