Energie (gebouw)

Vanaf 2020 moeten nieuwbouwwoningen (bijna) energieneutraal zijn (BENG). Bovendien is de toepassing van aardgas passé. Het is goed mogelijk om binnen deze vereisten een gezonde en comfortabele woning te bouwen. Mits ‘energie’ vanaf de eerste pennenstreek wordt meegenomen. De meeste investeringen op dit gebied verdient u bovendien dubbel en dwars terug. Een energiezuinig huis, begint dus met energiezuinig bouwen:

  • De oriëntatie van uw huis
  • Isolatie en drielaags glas
  • Luchtdicht bouwen
  • Zonwering en lagetemperatuurverwarming 

EPC, BENG, NOM,... Hoe hoog legt u de lat? 

Goede woningoriëntatie

De oriëntatie van gevel, dak en indeling van de woning bepaalt in hoeverre u profiteert van (gratis) zonne-energie. De oriëntatie van het dak bepaalt of er (nu of later) PV-panelen mogelijk zijn. 

Isolatie

De gebouwschil moet goed geïsoleerd zijn. De kwaliteit van isolatie wordt uitgedrukt in de Rc-waarde. Hoe meer isolatie, hoe hoger de Rc-waarde. Eenmaal investeren in goede isolatie leidt tot meer comfort en een lagere energierekening voor de gehele levensduur van het huis.

Een Rc-waarde van 3,5 (vloer), 4,5 (gevel) en 6 (dak) is binnen de meeste bouwsystemen mogelijk. Strengere energie-eisen vereisen vaak hogere Rc-waarden. In sommige gevallen vraagt dat ook om een ander bouwsysteem omdat constructies dikker worden.  

Drievoudig glas

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. In een energiezuinig huis kan het glas daarom niet achterblijven. Met drievoudig glas kunt u energieverlies beperken. De toepassing ervan is de laatste paar jaar sterk in opmars.

Het Lente-akkoord heeft hierover een factsheet uitgebracht: ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’. Hierin vindt u aanbevelingen, voorbeelden, kosten, baten en een overzicht van voor- en nadelen voor de eindgebruiker.

Luchtdicht zonder koudebruggen

Door een huis goed te ontwerpen en zorgvuldig te bouwen, worden kieren en koudebruggen vermeden. Dat is zeer belangrijk. Kieren en koudebruggen leiden niet alleen tot energieverlies, maar kunnen in een goed geïsoleerde gevel schade veroorzaken. Bijvoorbeeld als er condensatievocht neerslaat. Het is belangrijk goed op te letten dat de aannemer hier zorgvuldig mee omgaat.  

Zonwering

Een energiezuinig huis verliest weinig warmte. Daardoor kan er oververhitting ontstaan. Vooral ook via ramen op het oosten en westen schijnt de zon soms ver in de woning. Een goed geïsoleerd huis vraagt dus ook om goede zonwering. Het beste is mechanische buitenzonwering voor ramen op het oosten en het westen. Aan de zuidkant is een diepe overstek of een pergola vaak genoeg.

Verder lezen

Het Lente-akkoord (een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en het ministerie van BZK) heeft enkele factsheets uitgebracht met praktische tips en aandachtspunten:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft een serie infobladen uit die de actuele stand van zaken op energiegebied behandelen.

Het initiatief Meer met Minder Energie geeft een subsidiewijzer met lokale en landelijke regelingen voor energiemaatregelen. Kijk op de website van Bespaar Lokaal.