EPC, BENG, NOM,...

EPC

In het Bouwbesluit is voorgeschreven waar uw huis op energiegebied aan moet voldoen. Als maat wordt daarvoor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) gebruikt. Hoe lager de EPC hoe beter de energieprestatie. De eis is maximaal 0,4 (sinds 1 januari 2015). De eis wordt telkens aangescherpt. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen een EPC van nul hebben. De overheid schrijft voor hoe de EPC moet worden berekend. Het Bouwbesluit legt vast waar u minimaal aan moet voldoen.

BENG

Op 1 januari 2020 vervalt de EPC. Deze wordt dan vervangen door BENG. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw. De nieuwe eis bestaat in feite uit drie eisen waar een nieuwbouwwoning tegelijkertijd aan moet voldoen.

Voor grondgebonden woningen:

 • BENG-1: de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming en koeling is maximaal 70 kWh/m2.jr
 • BENG-2: het totale primaire (fossiele) energiegebruik is jaarlijks maximaal 30 kWh/m2.jr
 • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het totale energiegebruik

Voor woongebouwen: 

 • BENG-1: de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming en koeling is maximaal 70 kWh/m2.jr
 • BENG-2: het totale primaire (fossiele) energiegebruik is jaarlijks maximaal 50 kWh/m2.jr
 • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 40% van het totale energiegebruik

Voor woningen met een ongunstige verhouding tussen verliesoppervlak (Als) en gebruiksoppervlak (Ag) mag BENG 1 hoger zijn. Dat is onder andere van belang voor hele kleine woningen (zoals tiny houses). De maximaal toegestane jaarlijkse energiebehoefte wordt dan berekend volgens de formule:

 • BENG-1: 70 + 50 * (Als/Ag - 2,2) kWh/m2.jr

 

BENG is afgeleid van Europese regelgeving. De berekeningen vinden dan ook plaats volgens de nieuwe internationale bepalingsmethode NTA 8800.

De BENG-eisen zijn nog in concept. In de loop van 2019 worden deze door de Tweede Kamer vastgesteld en daarna in het staatsblad gepubliceerd. Er kunnen dus nog dingen veranderen. De hierboven genoemde concept eisen zijn op 20 november 2018 bekendgemaakt. De eisen wijken sterk af van de concepteisen die in 2015 zijn gepubliceerd. Deze zijn toegelicht in de publicatie Woningbouw volgens BENG (Lente-akkoord/Zeer energiezuinige nieuwbouw). Een nieuwe publicatie is nog niet verschenen. 

NOM

Veel zelfbouwers kiezen er vrijwillig voor om nu al een flinke stap verder te gaan. Nul op de meter (NOM) is daarbij een veelgehoorde ambitie: aan het eind van een jaar staat de energiemeter op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Dat wil zeggen dat zonnepanelen op dak evenveel opleveren als de woning (gebouwgebonden en huishoudelijk) in een jaar gebruikt.

In de brochure Nul op de Meter; Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw vertellen bouwers met welke technieken zijn een nul-op-de-meterwoning kunnen bouwen. 

Let wel op dat levering en gebruik van elektriciteit tot nu toe worden gesaldeerd tegen hetzelfde tarief. Die regeling is in feite een verkapte subsidie op zonnepanelen. Deze regeling wordt in 2020 'versoberd'. Hoe, is nog niet bekend, maar zeker is, dat u daarna voor levering minder krijgt dan u voor afname van elektriciteit betaalt. Nul op de meter is dus geen nul op de nota. Bovendien betaalt u in een NOM-woning altijd nog voor aansluitkosten en vastrecht. 

Verder lezen? In het infoblad Energieneutraal bouwen: definitie en ambitie vindt u de omschrijving van verschillende ambitieniveaus:

 • energieneutraal
 • energienota-nul
 • nul op de meter
 • energienotaloos 

U kunt de energieprestatie van uw huis ook uitdrukken met het energielabel. Een huis met een A-label is het energiezuinigst. Het energielabel is verplicht bij verkoop van een huis.