EPC, BENG, NOM,...

EPC

In het Bouwbesluit is voorgeschreven waar uw huis op energiegebied aan moet voldoen. Als maat wordt daarvoor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) gebruikt. Hoe lager de EPC hoe beter de energieprestatie. De eis is maximaal 0,4 (sinds 1 januari 2015). De eis wordt telkens aangescherpt. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen een EPC van nul hebben. De overheid schrijft voor hoe de EPC moet worden berekend. Het Bouwbesluit legt vast waar u minimaal aan moet voldoen.

BENG

Na 2020 vervalt de EPC. vanaf 1 januari 2021 wordt BENG de norm. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw. BENG bestaat uit drie indicatoren waar een nieuwbouwwoning tegelijkertijd aan moet voldoen: 

  • BENG-1: de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming en koeling is maximaal 25 kWh/m2
  • BENG-2: het totale primaire (fossiele) energiegebruik is jaarlijks maximaal 25 kWh/m2
  • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het totale energiegebruik

BENG is afgeleid van Europese regelgeving. De berekeningsmethode en de precieze eisen zijn nog onderwerp van studie. In de loop van 2018 wordt BENG definitief vastgesteld. 

De regeling staat uitgelegd in de publicatie Woningbouw volgens BENG (Lente-akkoord/Zeer energiezuinige nieuwbouw). 

NOM

Veel zelfbouwers kiezen er vrijwillig voor om nu al een flinke stap verder te gaan. Nul op de meter (NOM) is daarbij een veelgehoorde ambitie: aan het eind van een jaar staat de energiemeter op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Dat wil zeggen dat zonnepanelen op dak evenveel opleveren als de woning (gebouwgebonden en huishoudelijk) in een jaar gebruikt.

In de brochure Nul op de Meter; Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw vertellen bouwers met welke technieken zijn een nul-op-de-meterwoning kunnen bouwen. 

Let wel op dat levering en gebruik van elektriciteit tot nu toe worden gesaldeerd tegen hetzelfde tarief. Die regeling is in feite een verkapte subsidie op zonnepanelen. Deze regeling wordt in 2020 'versoberd'. Hoe, is nog niet bekend, maar zeker is, dat u daarna voor levering minder krijgt dan u voor afname van elektriciteit betaalt. Nul op de meter is dus geen nul op de nota. Bovendien betaalt u in een NOM-woning altijd nog voor aansluitkosten en vastrecht. 

Verder lezen? In het infoblad Energieneutraal bouwen: definitie en ambitie vindt u de omschrijving van verschillende ambitieniveaus:

  • energieneutraal
  • energienota-nul
  • nul op de meter
  • energienotaloos 

U kunt de energieprestatie van uw huis ook uitdrukken met het energielabel. Een huis met een A-label is het energiezuinigst. Het energielabel is verplicht bij verkoop van een huis.