Milieu

Het bouwen van een huis heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Op verschillende manieren kunt u die beperken. Hieronder leest u meer over:

  • het gebruik van duurzame bouwmaterialen
  • verantwoord watergebruik
  • bescherming van groen en natuur

Bouwmateriaal

Voor de productie van bouwmateriaal zijn uitputbare voorraden, chemische stoffen en veel energie nodig. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de belasting van het milieu door de gebruikte bouwmaterialen wordt beperkt. Er is dus alle reden om daar bij de bouw van uw huis kritisch naar te kijken. Er zijn veel bronnen waar u meer informatie kunt vinden over leveranciers van duurzame bouwmaterialen, installaties en afwerkingsmaterialen: 

Water

Door klimaatverandering nemen de weersextremen toe met soms veel regen in korte tijd, afgewisseld met langere perioden van droogte. Tegelijk wordt ons land steeds meer bebouwd, ten koste van het buitengebied. Meer regen komt daardoor terecht op een verharde ondergrond. Het is daarom belangrijk verantwoord met water om te gaan. Met de inrichting van uw huis kunt u daaraan bijdragen.

Gebruik van hemelwater

  • Koppel de afvoer van hemelwater af van het riool. Laat hemelwater zoveel mogelijk weglopen in de tuin. 
  • Beperk terreinverharding zodat regenwater in de bodem kan zakken. Vang hemelwater op in een wadi of een vijver of gebruik een regenton. 

Beperking van drinkwatergebruik

  • Kies voor waterbesparend sanitair, bijvoorbeeld een 4-litertoilet.
  • Monteer volumestroombegrenzers, thermostatische mengkranen en een waterbesparende douchekop.
  • Kies voor een (af)wasmachine die zuinig is met water.

Groen en natuur

Met de inrichting van de ruimte rondom uw huis kunt u de natuurwaarde verhogen. Kijk voor inspiratie bij het Knooppunt Bouwen met Groen.

Extra groen is ook mogelijk met groene gevels en een groen dak. Een groen dak zorgt ook voor extra isolatie en buffering van regenwater. Op warme dagen heeft een groen dak een verkoelende werking. Veel gemeenten hebben een subsidieregeling voor particulieren waarmee de aanleg van een groen dak wordt gestimuleerd