Kosten

Met zelfbouw spaart u de kosten uit die anders door een projectontwikkelaar worden gemaakt. U organiseert immers alles zelf en u neemt ook zelf de meeste risico’s. De meeste zelfbouwers doen ook daadwerkelijk veel dingen zelf. Soms zijn zij daardoor 30 tot 40 procent goedkoper uit.

In deze paragraaf leest u hoeveel zelfbouw kan kosten en waar de kosten uit bestaan.

bouwkosten

Bron: WatkostBouwen.nl, bewerking ICEB

 

Grondkosten

De prijzen van kavels variëren per locatie en hangen uiteraard af van de oppervlakte. In de grote steden is de grond het duurst. In de Randstad buiten de grote steden kost een gemiddeld bouwkavel €450 tot €800 per vierkante meter. In de meer perifeer gelegen provincies is de grond goedkoper. Gemiddeld kost een bouwkavel een derde van de uiteindelijke prijs van een huis. Sommige gemeenten (onder andere Amsterdam en Den Haag) geven de grond soms uit in erfpacht. U hebt dan wel het exclusieve gebruiksrecht van de grond, maar het is niet uw eigendom. U betaalt daarvoor een vastgesteld bedrag per jaar.

Bouwkosten 

De bouwkosten bedragen gemiddeld €1000 tot €1400 per vierkante meter vloeroppervlak, afhankelijk van de afwerking (van sober tot luxe). U kunt op bouwkosten besparen door zelf aan de slag te gaan, bijvoorbeeld bij de afwerking.

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten zijn alle kosten die niet in de grond of de bouw zitten:

 • architect (gemiddeld 10 procent van de bouwsom)
 • constructeur en andere adviseurs
 • verschotten
 • bouwbegeleiding en toezicht tijdens de bouw
 • aansluitkosten
 • sonderingen
 • akoestisch rapport
 • leges bouwaanvraag
 • afbouwgarantie zoals Woningborg
 • notariskosten
 • renteverlies op voorbereidingskosten, ingeval van externe voorfinanciering
 • inrichting woonomgeving (verharding, parkeerplaatsen)

Belasting 

Over bouwkosten en alle bijkomende kosten betaalt u 21 procent btw. In facturen wordt de btw gespecificeerd. Houd bij offertes goed in de gaten of de opgegeven prijs in- of exclusief btw is. 

Als u een kavel koopt die bouwrijp is gemaakt, of bestemd is om te worden bebouwd, dan betaalt u ook over de grondprijs 21 procent btw. Wanneer u een kavel in onveranderde staat overneemt van een vorige eigenaar, bijvoorbeeld met oude bebouwing er nog op, dan betaalt u geen btw maar overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting bedraagt 2 procent (voor woningen) en 6 procent (voor overige onroerende zaken).

Is er in uw geval sprake van overdrachtsbelasting of van btw? De Belastingdienst heeft een hulpmiddel waarmee u dat bepaalt. Informeer bij twijfel altijd vooraf bij de Belastingdienst.

Rekentool stichtingskosten

Om een beeld te krijgen van de hoogte van de stichtingskosten, hebben professionals in de bouwwereld een rekentool gemaakt. Door deze in te vullen krijgt u hier snel enig gevoel voor.