Subsidies

De overheid biedt ondersteuning aan particulieren die hun eigen huis willen bouwen. Welke mogelijkheden er voor u zijn, hangt af van uw situatie en de gemeente waar u gaat bouwen. De situatie kan soms snel veranderen. Informeer altijd bij de gemeente en bij de provincie waar u wilt gaan bouwen, naar de mogelijkheden en de actuele stand van zaken. 

Hieronder staan enkele faciliteiten voor zelfbouwers toegelicht. 

Inkomens tot modaal

Er zijn diverse landelijke constructies om particulier opdrachtgeverschap bereikbaar te maken voor inkomens tot modaal. Verschillende gemeenten maken van deze constructies gebruik:

  • Starterslening Ikbouwbetaalbaar (maximaal 40%)
  • Starterslening (SVn) (maximaal 20%)
  • Koopgarant (30% korting op aankoopbedrag en terugkoopgarantie)

Zie hierover ook de factsheet Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw.

Duurzaam bouwen

Voor duurzaam bouwen kunt u onder bepaalde voorwaarden een groenverklaring krijgen. Hiermee kunt u bij verschillende banken in aanmerking komen voor groenfinanciering waarbij de rente lager is dan gebruikelijk. Informatie hierover vindt u bij RVO Nederland.

Energiemaatregelen

Sinds 1 januari 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van kracht. Jaarlijks is er een budget waar ook particulieren gebruik van kunnen maken. De regeling loopt tot en met 2020. De subsidie is bedoeld voor kleine apparaten: zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Informatie hierover vindt u bij RVO Nederland.

Het initiatief Meer met Minder Energie geeft een subsidiewijzer met lokale en landelijke regelingen voor energiemaatregelen. Kijk op: Meer met Minder Energie.

Groene daken

Veel gemeenten geven subsidie voor het aanleggen van een groen dak