Stappenplan

Een eigen huis bouwen is een stapsgewijs proces. We onderscheiden vijf stappen. Daar zit een logische volgorde in, ook al moet u bij de eerste stap al goed nadenken over de laatste. Reken voor het hele proces op minstens twee jaar. Afhankelijk van hoeveel werk u zelf doet en hoeveel u overlaat aan een bouwbedrijf. 

 1. Initiatief » Lees meer
  • Uitgangspunten bepalen
  • Een kavel zoeken
  • Een bureau voor bouwbegeleiding zoeken
  • Contact leggen met de gemeente
 2. Planvorming » Lees meer
  • Een architect zoeken
  • Programma van Eisen vaststellen
 3. Ontwerp » Lees meer
  • Definitief plan maken
  • Een aannemer zoeken
  • Vergunning aanvragen
  • Financiering regelen
 4. Realisatie » Lees meer
  • De bouw begeleiden
  • Oplevering en overdracht
 5. Beheer » Lees meer
  • Gebruik
  • Onderhoud

Almere

Homeruskwartier, Almere (foto VOF IbbA)