Initiatief

In de initiatieffase zet u de wensen en mogelijkheden op een rijtje.

 • U bepaalt de uitgangspunten
 • U neemt contact op met de gemeente
 • U zoekt een kavel

Het resultaat van deze fase is dat u zicht hebt op een kavel, een beeld heeft van uw woonwensen én van een realistisch te besteden budget. Hoe ziet uw huis er straks uit? 

bouwgrond


Uw uitgangspunten

U bouwt een eigen huis omdat u dan hoopt uw persoonlijke wensen waar te maken. Wat u wilt, vindt u niet in de seriematige nieuwbouw. Mits goed aangepakt, is het ook goedkoper. Sommige onderdelen van het werk kunt u zelf doen. Maar wat zijn uw persoonlijke wensen?

De eerste stap in het proces is het vaststellen van de uitgangspunten. Wat voor zelfbouwer bent u? Waarom wilt u zelf aan de slag? Wat stelt u in het project centraal? Denk aan:

 • Prijs: het realiseren van een betaalbare woning
 • Functie: aanpasbaarheid, combineren van functies 
 • Duurzaamheid: gezondheid, energie en milieu 
 • Bijzondere architectuur
 • Het zelf doen: een huis met passie

In de initiatieffase is het belangrijk dat u van deze uitgangspunten een duidelijk beeld krijgt. Het is de basis waarop u verderop in het proces keuzes maakt. 

Twee onder één kap

Misschien wilt u samen met iemand anders een twee-onder-één-kapwoning bouwen. Samen bouwen is meestal voordeliger dan alles alleen doen. U maakt met elkaar afspraken over de verwerving van een kavel en de opdracht aan een architect en een bouwbedrijf. Sommige kosten zijn gezamenlijk. U moet dus afspraken over de verdeling van die kosten. 

U kunt alle afspraken onderling maken. U kunt er ook voor kiezen een kopersvereniging op te richten waarbinnen kosten en zeggenschap van alle gezamenlijke elementen formeel worden geregeld. Dan realiseert u in feite een klein CPO-project.

Een kavel

Bij de gemeente kunt u informeren naar mogelijke kavels. De gemeente kent de bestemming van alle grond in haar gebied. Sommige gemeenten stellen grond speciaal voor particulier opdrachtgeverschap beschikbaar.

kavelpaspoort

Meestal wordt bij een kavel een kavelpaspoort geleverd. Daarop is aangegeven onder welke voorwaarden het kavel bebouwd mag worden. Denk aan afstand tot de kavelgrens, rooilijn, goothoogte, nokhoogte en maximaal bebouwingspercentage. 

Vind een kavel

Een bureau voor bouwbegeleiding

Het kan verstandig zijn in dit stadium een adviseur of een begeleidingsbureau in de arm te nemen. Deze helpt u de rol van opdrachtgever goed te vervullen. Ook bij het opstellen van een Programma van Eisen is die hulp vaak nodig. Een goede adviseur is onafhankelijk. Zonder belangen bij een bepaalde architect of een bepaalde aannemer. 

Vind een bureau voor bouwbegeleiding

De gemeente

Bij alle stappen in het proces hebt u met de gemeente te maken. 

 • Bij de gemeente moet u zijn voor een kavel. Bij uitgifte van een kavel stelt de gemeenten voorwaarden aan het gebruik ervan.
 • Bij de gemeente vraagt u een omgevingsvergunning aan (voorheen: bouwvergunning). Pas als u een vergunning hebt, mag de bouw starten. 
 • De gemeente kan uitleggen welke procedures en randvoorwaarden voor u van belang zijn. Sommige gemeenten hebben voor particulier opdrachtgeverschap een vergunningencoach in dienst, die u in het proces kan begeleiden.
 • Sommige gemeenten bevorderen particulier opdrachtgeverschap met een lening voor de kosten van een bouwbegeleidingsbureau of een architect. 

Meer informatie voor gemeenten