Ontwerp

In deze fase maakt u een ontwerp en een definitief plan.

  • Samen met de architect maakt u een ontwerp.
  • Namens u vraagt de architect de omgevingsvergunning aan
  • U maakt afspraken met een aannemer
  • U regelt de financiering
  • U tekent alle overeenkomsten

Als de vergunning is verleend kan de bouw daadwerkelijk starten.

Steigereiland

Steigereiland, Amsterdam


De architect

Een architect kan niet vanzelf een mooi huis ontwerpen. U moet zelf goed weten wat u wilt. Goede architectuur ontstaat in een wisselwerking tussen architect en opdrachtgever. Uw visie wordt samen met de architect verbeeld. Daarna zorgt de architect voor een technisch uitvoerbaar ontwerp.

Kijk niet alleen naar een mooi ontwerp, maar ook naar het budget. U kunt daarover vooraf met de architect schriftelijke afspraken maken. U kunt ook een bouwkostenbureau inschakelen om de raming van de architect door te laten rekenen. 

Als het ontwerp klaar is, vraagt de architect namens u de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De procedure duurt acht of maximaal veertien weken.

Het bouwbedrijf

In de ontwerpfase selecteert u een bouwbedrijf. Dat kunt u doen op basis van eerder gerealiseerde projecten. Die geven een goed beeld van de verschillen tussen bedrijven. U kunt ook suggesties vragen aan uw architect en/of uw bouwadviseur. 

Kijk ook op Bouwnu.nl. Dit is dé vergelijkingssite voor de bouw. De site is ontwikkeld door de Stichting Klantgericht Bouwen op basis van duizenden reviews over bedrijven in de bouw.

Bouwgarantie

Let op garantieregelingen. Als het bouwbedrijf van uw keuze is aangesloten bij een garantiefonds, bent u verzekerd van afbouw en bouwkwaliteit.

Contractvormen

U kunt globaal op drie manieren met een aannemer samenwerken:

  • U kunt uw architect vragen het ontwerp uit te werken tot een bestek. U selecteert daarna de aannemer die het bestek tegen de laagste prijs kan uitvoeren. 
  • U kunt het ontwerp in overleg met het bouwbedrijf uitwerken tot een technische omschrijving. Dat is een veel lichtere vorm dan een officieel bouwbestek. Deze omschrijving vormt dan de basis voor de offerte van datzelfde bouwbedrijf. U laat het bouwbedrijf dus meedenken over de slimste manier om het werk uit te voeren. 
  • U kunt ook het budget met het ontwerp en het PvE als kader stellen. U kiest daarna het bouwbedrijf dat het PvE binnen het gestelde budget zo goed mogelijk kan realiseren. 

Als er wederzijds vertrouwen is, kunt u goed gebruikmaken van alle kennis en ervaring. Denk vooraf ook na over eventuele opties en wat u misschien zelf doet, bijvoorbeeld het schilderwerk of de plaatsing van keuken en badkamer. 

Naar de notaris

De ontwerpfase kan worden afgesloten als de omgevingsvergunning rond is, de garantie op de overeenkomst met de aannemer is verstrekt en u de grond kunt kopen. Als ook de financiering door uw bank is geregeld, tekent u in één keer alle overeenkomsten. De hypotheekakte en de overdracht van de grond moeten passeren bij de notaris.

contract tekenen2