Ontwerp

In deze fase maakt u een ontwerp en een definitief plan.

 • Samen met de architect maakt u een ontwerp.
 • Namens u vraagt de architect de omgevingsvergunning aan
 • U maakt afspraken met een aannemer
 • U regelt de financiering
 • U tekent alle overeenkomsten

Als de vergunning is verleend kan de bouw daadwerkelijk starten.

Steigereiland

Steigereiland, Amsterdam


De architect

Een architect kan niet vanzelf een mooi huis ontwerpen. U moet zelf goed weten wat u wilt. Goede architectuur ontstaat in een wisselwerking tussen architect en opdrachtgever. Uw visie wordt samen met de architect verbeeld. Daarna zorgt de architect voor een technisch uitvoerbaar ontwerp.

Kijk niet alleen naar een mooi ontwerp, maar ook naar het budget. U kunt daarover vooraf met de architect schriftelijke afspraken maken. U kunt ook een bouwkostenbureau inschakelen om de raming van de architect door te laten rekenen. 

Als het ontwerp klaar is, vraagt de architect namens u de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De procedure duurt acht of maximaal veertien weken.

Het bouwbedrijf

In de ontwerpfase selecteert u een bouwbedrijf. Dat kunt u doen op basis van eerder gerealiseerde projecten. Die geven een goed beeld van de verschillen tussen bedrijven. U kunt ook suggesties vragen aan uw architect en/of uw bouwadviseur. 

Garanties

Let erop dat het bouwbedrijf is aangesloten bij een garantiefonds. Hiermee is namelijk een afbouwgarantie geregeld: het huis wordt afgebouwd, ook al zou de aannemer tijdens de bouw of tijdens de latere garantieperiode failliet gaan. Ook bent u verzekerd tegen gebreken als gevolg van ernstige bouwfouten of aantoonbare tekortkomingen, ook als die pas na oplevering aan het licht komen. 

Voor aanvraag van de garantie worden het bouwplan en de voorlopige aannemingsovereenkomst naar het garantiefonds gestuurd. Zodra deze het plan heeft geaccepteerd, ontvangt u een garantiecertificaat. Daarna kunt u de aannemingsovereenkomst pas tekenen. 

Er zijn drie garantieregelingen geschikt voor zelfbouw. Deze zijn goedgekeurd door de Stichting GarantieWoning. Kijk bij de verschillende garantiefondsen voor de exacte voorwaarden:

 • Woningborg: regelt financiële en technische waarborgen voor bouwbedrijven en concrete bouwplannen
 • SWK Garantie- en Waarborgregeling: een woning met een waarborgcertificaat van SWK kan onder Nationale Hypotheek garantie vallen.
 • Stichting Bouwgarant: het grootste keurmerk in de bouw met een kwaliteitscertificaat voor aangesloten bouwbedrijven en een afbouwgarantie voor aangemelde projecten.

Contractvormen

U kunt globaal op drie manieren met een aannemer samenwerken:

 • U kunt uw architect vragen het ontwerp uit te werken tot een bestek. U selecteert daarna de aannemer die het bestek tegen de laagste prijs kan uitvoeren. 
 • U kunt het ontwerp in overleg met het bouwbedrijf uitwerken tot een technische omschrijving. Dat is een veel lichtere vorm dan een officieel bouwbestek. Deze omschrijving vormt dan de basis voor de offerte van datzelfde bouwbedrijf. U laat het bouwbedrijf dus meedenken over de slimste manier om het werk uit te voeren. 
 • U kunt ook het budget met het ontwerp en het PvE als kader stellen. U kiest daarna het bouwbedrijf dat het PvE binnen het gestelde budget zo goed mogelijk kan realiseren. 

Als er wederzijds vertrouwen is, kunt u goed gebruikmaken van alle kennis en ervaring. Denk vooraf ook na over eventuele opties en wat u misschien zelf doet, bijvoorbeeld het schilderwerk of de plaatsing van keuken en badkamer. 

Naar de notaris

De ontwerpfase kan worden afgesloten als de omgevingsvergunning rond is, de garantie op de overeenkomst met de aannemer is verstrekt en u de grond kunt kopen. Als ook de financiering door uw bank is geregeld, tekent u in één keer alle overeenkomsten. De hypotheekakte en de overdracht van de grond moeten passeren bij de notaris.

contract tekenen2