Planvorming

In de fase van planvorming stelt u de randvoorwaarden vast.

  • U bepaalt uw wensen en eisen
  • U maakt afspraken met de gemeente
  • U zoekt een architect

Het resultaat van deze fase is een Programma van Eisen en een grondreservering. 

cronenburgh
Foto: Primavilla, project Cronenburgh, Loenen aan de Vecht


Programma van Eisen

U definieert de uitgangspunten van het project en legt die vast in een Programma van Eisen. Het is de vertaling van uw woonwensen en van de eisen die de gemeente aan kaveluitgifte verbindt. Het Programma van Eisen bevat:

  • Functionele en ruimtelijke eisen: aantal kamers, maatvoering, functiemenging, garage, buitenruimte,…
  • Materiaaleisen, vorm en stijl 
  • Technische eisen op het gebied van energie, duurzaamheid, geluid, groen en water
  • Uw budget

De architect kan u helpen om het Programma van Eisen te maken. Tegelijk is het de basis waarmee de architect aan de slag gaat.

De gemeente

U overlegt met de gemeente en maakt afspraken over de uitgifte van een kavel. Informeer welke voorwaarden er aan uitgifte zijn verbonden. Soms heeft een gemeente een zogenoemd kavelpaspoort gemaakt. Daarin staan de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden waar u aan moet voldoen. Welk deel van de kavel mag bebouwd worden, uit hoeveel verdiepingen mag uw huis bestaan? Wat is de gewenste stijl? De gemeente reserveert de locatie voor u, bijvoorbeeld voor een jaar. Binnen die tijd maakt u een bouwplan en vraagt u een omgevingsvergunning aan. Vaak spreekt u met de gemeente ook een deadline af voor de daadwerkelijke start van de bouw. 

De architect

U zoekt een architect die het huis naar uw smaak en (financiële) mogelijkheden en binnen de voorwaarden van de gemeente kan ontwerpen. Hij draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goed Programma van Eisen.

De architect kan een ontwerp voor u maken, maar kan u ook helpen bij de bouwbegeleiding. Kijk bijvoorbeeld bij de Bond van Nederlandse Architecten. Hier vindt u een taakbeschrijving en een modelovereenkomst waar u kunt zien wat u allemaal aan een architect zou kunnen vragen. De Vereniging Eigen Huis noemt een aantal punten die u in een contract met de architect kunt vastleggen. 

Het selecteren van een architect is voor een deel een smaakkwestie: ontwerpt hij of zij mooie huizen die u aanspreken? Anderzijds is het een procesvraag: kunt u goed met de architect samenwerken en begrijpt hij uw wensen? U kunt enkele architecten vragen een eerste schets te maken. Daarmee geven zij een indruk van hun werk. Daarna maakt u een definitieve keuze en formuleert u de opdracht. Vind een architect.

ontwerptekening WAL Architecten

Schets voor een particuliere woning te Spijk, WAL Architecten

 

Cataloguswoning

Verschillende bedrijven bouwen standaardwoningen, die onafhankelijk van opdrachtgever en locatie zijn ontworpen. Vaak gaat het om vrijstaande huizen die tegen een vaste prijs in een catalogus worden aangeboden. Aan het basisontwerp kunt u niets meer veranderen. Wel kunt u kiezen voor allerlei opties, zoals een dakkapel, een serre, een aanbouw, een andere indeling of een andere gevelbekleding. De leverancier begeleidt u en neemt het bouwproces voor zijn rekening, inclusief het regelen van de benodigde vergunningen. Het voordeel van een cataloguswoning is dat het bouwproces eenvoudig is en risico’s klein zijn. Het nadeel is dat u misschien concessies moet doen aan uw woonwensen. Het huis is minder persoonlijk. 

Aanbieders van deze woningen vindt u op internet onder het trefwoord 'cataloguswoning'. 

cataloguswoningen 77cab646

Foto VDM