Nieuwbouw met een groep

Door als groep aan de slag te gaan, brengt u elkaar op ideeën. U bedenkt wat voor uw groep belangrijk is. U richt een vereniging op en overlegt met de gemeente over een stuk bouwgrond. Met elkaar geeft u opdracht aan een architect en een aannemer. Zo bespaart u kosten. U bouwt voor eigen gebruik, zonder winstoogmerk. Samenwerken is het sleutelwoord.

  • Hoe pakt u het aan?
  • Waar moet u aan voldoen?
  • Hoe bouwt u duurzaam en gezond?

CPO in twee minuten: bekijk hier de video

Aan gemeenten die werk willen maken van eigenbouw bieden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Expertteam Eigenbouw informatie en advies. Zie verder bij gemeenten.