Subsidies

De overheid biedt ondersteuning aan collectief particulier opdrachtgeverschap. Welke mogelijkheden er voor u zijn, hangt af van de situatie en de gemeente waar u gaat bouwen. De situatie kan soms snel veranderen. Informeer daarom altijd bij de gemeente of de provincie waar u gaat bouwen, naar de actuele stand van zaken.

Hieronder zijn enkele faciliteiten voor bouwgroepen toegelicht.

Provinciale en gemeentelijke subsidies 

Sommige provincies geven subsidie of een renteloze lening aan CPO-groepen. Hiermee kunt u een deel van de aanloopkosten, zoals de kosten van een begeleidingsbureau of een architect dekken. Kijk voor actuele gegevens op de site van de betreffende provincie.

Ook gemeenten bieden soms financiële faciliteiten voor bouwgroepen.

Plankostenfonds

Sommige gemeenten, vaak in samenwerking met een lokale Rabobank, hebben een plankostenfonds ingesteld. Onder bepaalde voorwaarden verstrekt dit fonds een renteloze lening waarmee een gedegen plan kan worden gemaakt. Aflossing van de lening aan het plankostenfonds kan eventueel worden gedaan door de plankosten op te nemen in een af te sluiten hypotheek of financiering. Meer informatie vindt u bij Cisio, een initiatief van de Rabobank. Hier staat ook of er in uw gemeente een plankostenfonds bestaat. 

Plankostenfonds feestje1

Foto: Plankostenfonds, Cisio

 

Inkomens tot modaal

Er zijn diverse landelijke constructies om particulier opdrachtgeverschap bereikbaar te maken voor inkomens tot modaal. Verschillende gemeenten maken van deze constructies gebruik:

  • Starterslening Ikbouwbetaalbaar (maximaal 40%)
  • Starterslening (SVn) (maximaal 20%)
  • Koopgarant (30% korting op aankoopbedrag en terugkoopgarantie)

Zie hierover ook de factsheet Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw. 

Duurzaam bouwen

Voor duurzaam bouwen kunt u onder bepaalde voorwaarden een groenverklaring krijgen. Hiermee kunt u bij verschillende banken in aanmerking komen voor groenfinanciering waarbij de rente lager is dan gebruikelijk. Informatie hierover vindt u bij RVO Nederland.

Energiemaatregelen

Sinds 1 januari 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van kracht. Jaarlijks is er een budget waar ook particulieren gebruik van kunnen maken. De regeling loopt tot en met 2020. De subsidie is bedoeld voor kleine apparaten: zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Informatie hierover vindt u bij RVO Nederland.

Het initiatief Meer met Minder Energie geeft een subsidiewijzer met lokale en landelijke regelingen voor energiemaatregelen. Kijk op: Meer met Minder Energie.

Groene daken

Veel gemeenten geven subsidie voor het aanleggen van een groen dak

 De Buitenkans Almere

Foto: Archiservice, CPO-project De Buitenkans, Almere