Stappenplan

Bouwen met een CPO-groep is een stapsgewijs proces. We onderscheiden vijf stappen. Daar zit een logische volgorde in, ook al moet u bij de eerste stap al goed nadenken over de laatste. Reken voor het hele proces op twee tot vier jaar. Het kost veel tijd om binnen een groep tot goede afspraken te komen. Als een groep de zaken op orde heeft, kan het bouwproces opeens snel gaan.

 1. Initiatief » Lees meer
  • Uitgangspunten bepalen
  • Een kavel zoeken
  • Een bureau voor bouwbegeleiding zoeken
  • Contact leggen met de gemeente
 2. Planvorming » Lees meer
  • Een rechtspersoon oprichten
  • Een architect zoeken
  • Programma van Eisen vaststellen
 3. Ontwerp » Lees meer
  • Definitief plan maken
  • Een aannemer zoeken
  • Vergunning aanvragen
  • Financiering regelen
 4. Realisatie » Lees meer
  • De bouw begeleiden
  • Oplevering en overdracht
 5. Beheer » Lees meer
  • VvE oprichten
  • Gebruik
  • Onderhoud
  • Beheer gezamenlijke onderdelen