Beheer

Gefeliciteerd! Na oplevering en overdracht bent u de eigenaar van een unieke woning in een uniek project. Hieronder leest u over:

  • Vereniging van Eigenaren
  • Het gebruik van uw woning en de installaties
  • Beheer en onderhoud
  • Gezamenlijke ruimtes en openbare ruimte  

evalanxmeerkaswoningen1

Foto: kaswoningen, Eva Lanxmeer, Culemborg

 

Vereniging van Eigenaren

Het beheer kan worden geformaliseerd door iedere bewoner mandelig eigenaar te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen (iedere man z’n deel). Iedere bewoner is dan verplicht zijn/haar mandelige eigendom te onderhouden, te reinigen en wanneer nodig te vernieuwen.

Veel CPO-projecten hebben zoveel gedeelde voorzieningen dat het beter is om deze onder te brengen in een Vereniging van Eigenaren. In een appartementengebouw is een VvE zelfs wettelijk verplicht. Als de rechtsvorm van het collectief al een vereniging was, is de VvE daar vrij automatisch een voortzetting van.

Via de VvE kunt een aantal collectiviteitsvoordelen behalen:

  • Contracten voor reiniging en onderhoud van installaties. Dat geldt vooral voor installaties als mechanische ventilatie, verwarming, een zonneboiler en een warmtepomp. Ook een eventuele lift moet door een professioneel bedrijf worden onderhouden.
  • Verzekeringen voor mogelijke schade aan het gebouw.
  • Planning en uitvoering van buitenschilderwerk en onderhoud van gezamenlijke elementen zoals gebouwinstallaties, verkeersruimten, balkons en dak.
  • Beheer van gezamenlijke voorzieningen.

Meer informatie over VvE’s vindt u onder meer bij Vereniging Eigen Huis.

Gebruik

Laat u zich bij de oplevering voorlichten over het gebruik en het (dagelijkse) onderhoud van de installaties. De branchevereniging van installateurs, Uneto-VNI geeft hierover informatie op mijnhuisinstallatie.nl. Hier kunt u ook uw eigen gebruikshandleiding samenstellen.

Garanties

Mocht u na een tijdje fouten of tekortkomingen aantreffen, dan kunt u het bouwbedrijf daar uiteraard op aanspreken. Voor veel onderdelen van uw huis, zoals technische installaties en beglazing, gelden garantietermijnen en -voorwaarden. Welke garanties precies van toepassing zijn, hangt ook af van het garantiefonds waar de door u in de ontwerpfase gekozen aannemer bij is aangesloten. 

Onderhoud

Wij raden aan om voor reiniging en onderhoud van installaties een onderhoudscontract af te sluiten. Vooral voor installaties als mechanische ventilatie, een cv-ketel, een zonneboiler en een warmtepomp. Binnen het collectief kunt u daar een gezamenlijk contract voor regelen.

Openbare ruimte

De gemeente kan het beheer van delen van de openbare ruimte overdragen aan het collectief. Daarbij wordt een budget en een minimaal kwaliteitsniveau afgesproken. Het voordeel van zo’n overeenkomst is, dat de betrokkenheid van het collectief bij de woonomgeving hierdoor verder wordt versterkt. Het is voor de gemeente bovendien vaak goedkoper en het beheer is vaak beter geregeld.

aardehuizen 2

Afbeelding: Aardehuizen, Olst