Initiatief

In de initiatieffase zet u met de initiatiefgroep alle wensen en mogelijkheden op een rijtje.

 • Als groep bespreekt u de uitgangspunten en zoekt u eventueel nog medestanders
 • U zoekt een bureau voor bouwbegeleiding
 • U neemt contact op met de gemeente
 • U zoekt een kavel

Het resultaat van de fase is, dat u zicht hebt op een locatie en er een eerste beeld is van de samenstelling van de groep en het eindresultaat van het project. Hoe zien de woningen en de buurt er straks uit? 

CPO Ik Woon Betaalbaar in Borne

CPO-groep 'Ik woon betaalbaar in Borne' (foto: Stichting Starter)

 

Uw uitgangspunten

Meerdere initiatiefnemers willen samen hun huis bouwen. Als groep zoekt u een locatie en u maakt medestanders enthousiast. Misschien reageert u op een oproep van de gemeente. Door het zelf aan te pakken, kunt u speciale woonwensen realiseren. Mits goed aangepakt, kan het ook goedkoper zijn. En door het samen te doen, creëert u een hechte buurt, nog voor de huizen er zijn. Met elkaar stelt u de uitgangspunten van het project vast en u bepaalt een voorlopig budget.

De eerste stap in het proces is het vaststellen van de uitgangspunten. Waarom wilt u zelf aan de slag? Wat stelt u in het project centraal? Denk aan:

 • Prijs: het realiseren van betaalbare woningen
 • Functie: aanpasbaarheid, combineren van wonen, werken, zorg,…
 • Duurzaamheid: gezondheid, energie, milieu
 • Bijzondere architectuur, bijzondere buitenruimte
 • Het zelf doen: een huis met passie
 • Het samen doen: gezamenlijkheid en sociale contacten

Het is belangrijk om binnen de groep over deze punten in grote lijnen overeenstemming te hebben. In feite vormt dat de woonvisie van de groep. Vanuit deze visie maakt u tijdens het proces allerlei keuzes.

Een adviseur of begeleidingsbureau

Het is verstandig om in de initiatieffase al een adviseur of bureau voor bouwbegeleiding in de arm te nemen die u bij het proces kan helpen. De adviseur begeleidt het (groeps)proces en helpt u om de rol van opdrachtgever zo goed mogelijk te vervullen. In de praktijk is dat één van de succesfactoren.  

Vind een bureau voor bouwbegeleiding

Een kavel

Bij de gemeente kunt u informeren naar mogelijke kavels. De gemeente kent de bestemming van alle grond in haar gebied. Sommige gemeenten stellen grond speciaal voor collectief particulier opdrachtgeverschap beschikbaar.

kavelpaspoort

Meestal wordt bij een kavel een kavelpaspoort geleverd. Daarop is aangegeven onder welke voorwaarden het kavel bebouwd mag worden zoals afstand tot de kavelgrens, rooilijn, goothoogte, nokhoogte en maximaal bebouwingspercentage. 

Vind een kavel


De gemeente

De gemeente is voor u een belangrijke partner in het hele proces. Bij alle stappen in het proces hebt u met de gemeente te maken.

 • Bij de gemeente kunt u aankloppen voor een bouwkavel. Bij uitgifte van een kavel bepaalt de gemeente ook de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik ervan. 
 • U moet bij de gemeente een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen. Pas als u een vergunning hebt, kan de bouw starten.
 • De gemeente kan u uitleggen welke procedures en randvoorwaarden voor u van belang zijn. Sommige gemeenten hebben voor collectief particulier opdrachtgeverschap een vergunningencoach in dienst, die u in het proces kan begeleiden.
 • Sommige gemeenten bevorderen collectief particulier opdrachtgeverschap met een financiële tegemoetkoming voor de kosten van een bouwbegeleidingsbureau of een architect. Kijk verder bij het onderwerp subsidies.

Meer informatie voor gemeenten