Eigenbouw op politieke agenda's

Kamerbrief Geplaatst op 1 - 10 - 2017

Met brieven aan de formateur van het nieuwe kabinet en aan alle politieke partijen die straks campagne gaan voeren voor de nieuwe gemeenteraden, heeft het Expertteam Eigenbouw een dringend beroep gedaan om eigenbouw een vaste plek in de woningbouwprogrammering te geven. 

Nu gemeenten weer over dreigen te gaan naar werkwijzen van voor de crisis, komt de burger snel weer buitenspel te staan in gebiedsontwikkelingen. De particulier moet afwachten of en op welke wijze hij aan een kavel kan komen. 

Maatregelen

Het Expertteam staat een aantal maatregelen voor:

  • een landelijke regeling die gemeenten verplicht een zelfbouwregister aan te houden. Serieus geïnteresseerde bewoners kunnen zodoende van zich laten horen.

  • een gemeentelijke verantwoordingsplicht zodat gemeenten bij het vaststellen van hun bestemmingsplannen voortaan dienen te motiveren hoe rekening is gehouden met het zelfbouwregister.

Het Expertteam start in 2018 en 2019 met een pilot in een aantal gemeenten met genoemde maatregelen.

Verder moeten gemeenten er meer bewust van worden dat ook wanneer grond in bezit is, of komt, van een private partij, gemeenten nu al beschikken over het planologisch juridisch instrumentarium om de gronden uitgeefbaar te maken voor particuliere opdrachtgevers. Veel gemeenten laten de uitvoering van hún zelfbouwbeleid over aan een ontwikkelaar die gevraagd wordt 'een aantal kavels' in 'een vorm van (mede)opdrachtgeverschap' uit te geven. Zelfbouwbeleid kan veel beter en ook via derden op een goede manier uitgevoerd worden.

Oproep aan politiek

Jan Jaap Kolkman, de Eigenbouw ambassadeur van het Expertteam verwoordt de oproep aan de politiek op krachtige wijze: "Transparantie en een goed openbaar bestuur zijn kernwaardes van onze democratie. Dit kabinet kan er samen met de gemeenten voor gaan zorgen dat in alle openbaarheid gedebatteerd gaat worden over de verdeling van ontwikkelrechten en dat de grondmarkt ook voor individuele burgers op gelijkwaardige en transparante wijze toegankelijk wordt."

Het Expertteam staat klaar om landelijk en lokaal te helpen bij het realiseren van ambities. Zie www.expertteameigenbouw.nl 
Download hier de brief aan de formateur en de brief aan alle lokale politieke partijen.