Expertteam Eigenbouw adviseert gemeente Bronckhorst

20180514 120763 Geplaatst op 31 - 8 - 2018

De gemeente Bronckhorst heeft goede ervaringen met CPO om jongeren aan de gemeente te binden. Het biedt hen de mogelijkheid een starterswoning te realiseren. Het Expertteam Eigenbouw geeft advies.

Veel kleine gemeenten, vooral in de meer perifere delen van Nederland, kampen met leegloop. Veel jongeren gaan weg omdat zij geen passende woonruimte kunnen vinden. De Gelderse gemeente Bronckhorst zet CPO in als middel om dat tij te keren. 

In Bronckhorst zijn inmiddels vijf locaties voor CPO-projecten aangewezen. Onder jongeren is er veel animo voor. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn de begeleiding door de gemeente, onafhankelijke procesbegeleiding, een korting op de kavelprijs en een subsidie van de provincie om de kosten van een CPO-groep in de initiatieffase te dekken. Over de aanpak heeft de gemeenten advies ingewonnen bij het Expertteam Eigenbouw.

De problematiek in Bronckhorst is herkenbaar voor veel andere kleine gemeenten. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) sprak over de aanpak met Daniëlle Wolters van de gemeente Bronckhorst en extern projectleider Harm Leijssen. 

Lees hier het artikel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Kijk hier voor de diensten die het Expertteam Eigenbouw kan leveren.