Expertteam zoekt gemeenten voor pilot zelfbouwregister

act 2015 Geplaatst op 2 - 2 - 2018

Het Expertteam Eigenbouw gaat in vijf gemeenten aan de slag met een pilot zelfbouwregister. Zo’n register is een wettelijk verankerd instrument om eigenbouw een volwaardige plaats te geven in de bouwproductie.

Nu hebben zelfbouwers nog vaak het nakijken bij de verdeling van kavels. Een zelfbouwregister maakt de verdeling van ontwikkelrechten transparant. Aspirant-zelfbouwers kunnen zich in zo'n register inschrijven. Het register maakt daarmee per gemeente inzichtelijk hoe groot de vraag naar zelfbouwkavels is. Het gemeentebestuur kan vervolgens bewuste keuzes maken en zelfbouwers een plaats geven bij de verdeling van ontwikkelrechten.

Inspiratie voor het zelfbouwregister komt uit Engeland, waar een nationale wet, de 'Self-build and Custom Housebuilding Act 2015', gemeenten verplicht in kaart te brengen wie er op zoek is naar een zelfbouwkavel.

Het Expertteam Eigenbouw gaat de werking van een zelfbouwregister in een pilot in de Nederlandse bouwpraktijk toetsen. Gemeenten wordt opgeroepen mee te doen met deze pilot. Er zijn vijf gemeenten nodig. Geïnteresseerde bestuurders en ambtenaren kunnen informatie over de pilot inwinnen tijdens de studiemiddag ‘Recht op zelfbouw’ op 23 februari in Pakhuis de Zwijger. Hier wordt onder andere ingegaan op de juridische mogelijkheden om gronden te bestemmen voor zelfbouwers. Het Britse parlementslid Richard Bacon zal een toelichting geven op de Engelse zelfbouwwet.