Zijn de nieuwe BENG-eisen soepeler?

BENG Geplaatst op 28 - 1 - 2019 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

De nieuwe concept-BENG-eisen lijken een stuk makkelijker haalbaar dan de plannen zoals die in 2015 zijn gepubliceerd. Hoe ziet het nieuwe concept eruit en wat is er veranderd ten opzichte van het oude concept? Welke stappen volgen nog tot BENG in 2020 wettelijk van kracht wordt?

Wat is BENG?

BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’. Het is het stelsel van energie-eisen dat op 1 januari 2020 in de plaats komt van de huidige EPC. Vanaf die datum wordt een Omgevingsvergunning alleen verleend als uit de vergunningaanvraag blijkt dat een woning aan de energieprestaties volgens BENG voldoet.

De energieprestatie wordt uitgedrukt met drie indicatoren. Op 20 november 2018 heeft het ministerie van BZK bekendgemaakt welke eisen zij wil gaan stellen.

Voor grondgebonden woningen:

 • BENG-1: de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming en koeling is maximaal 70 kWh/m2.jr
 • BENG-2: het totale primaire (fossiele) energiegebruik is jaarlijks maximaal 30 kWh/m2.jr
 • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het totale energiegebruik

Voor woongebouwen: 

 • BENG-1: de jaarlijkse energiebehoefte voor verwarming en koeling is maximaal 70 kWh/m2.jr
 • BENG-2: het totale primaire (fossiele) energiegebruik is jaarlijks maximaal 50 kWh/m2.jr
 • BENG-3: het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 40% van het totale energiegebruik

Voor woningen met een ongunstige verhouding tussen verliesoppervlak (Als) en gebruiksoppervlak (Ag) mag BENG 1 hoger zijn. Dat is onder andere van belang voor hele kleine woningen (zoals tiny houses). De maximaal toegestane jaarlijkse energiebehoefte wordt dan berekend volgens de formule: 70 + 50 * (Als/Ag - 2,2) kWh/m2.jr

Wat is er sinds 2015 veranderd?

De nieuwe BENG-eisen verschillen op veel punten van de voorgenomen eisen die in 2015 waren gepubliceerd. Wie de ontwikkelingen rond BENG volgt, ziet zes belangrijke wijzigingen: 

 • De scores worden voortaan bepaald op basis van de NTA 8800. Dat maakt dat de uitkomsten niet helemaal vergelijkbaar zijn met de scores van het oude BENG-concept.
 • In BENG 1 wordt gerekend met een forfaitair ventilatiesysteem gebaseerd op natuurlijke toevoer van (onverwarmde) verse lucht. De keuze van het ventilatiesysteem heeft nog wel invloed op BENG 2.
 • De primaire energiefactor (bij centraal geleverde elektriciteit) is verlaagd van 2,56 (39%) naar 1,45 (69%). Het Rijk anticipeert hiermee op de situatie in 2020. 
 • De grenswaarden voor BENG 1 en 2 zijn verhoogd omdat al te strenge eisen zouden leiden tot onevenredig hoge bouwkosten.
 • Er is een vormfactor geïntroduceerd. Deze heeft betrekking op woningen waarbij de verhouding tussen verliesoppervlakte (Als) en gebruiksoppervlakte (Ag) groter is dan 2,2. Voor deze woningen wordt het budget voor BENG 1 verhoogd met 50*(Als/Ag - 2,2) kWh/m2.jr. Dat is vooral belangrijk voor kleine woningen en vrijstaande woningen.
 • Er is een onderscheid gemaakt tussen woongebouwen en grondgebonden woningen. Vooral omdat woongebouwen relatief minder ruimte hebben voor PV-panelen.

Hoe gaat het verder?

Net als in 2015 zijn ook de nu gepubliceerde BENG-indicatoren en -eisen zijn nog steeds een voornemen. Maar we zijn wel een grote stap verder, omdat de technische en financiële haalbaarheid van deze eisen nauwkeurig is beoordeeld. Het ministerie van BZK laat zich nog verder adviseren. Later in 2019 volgen de wettelijke stappen om BENG in de bouwregelgeving op te nemen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de software waarmee bouwpartijen de benodigde berekeningen kunnen maken. Op 1 januari 2020 wordt BENG wettelijk van kracht. Dan vervalt de EPC. De knoppen van BENG kunnen in de jaren daarna steeds verder worden aangedraaid, net zoals dat in het verleden is gebeurd bij de EPC.

Zie ook nieuwbouw als particulier, energie

Zie ook nieuwbouw met een groep, energie

Gerelateerd nieuws

Terugblik Kenniscafé Samen Bouwen

Geplaatst op 10 - 2 - 2019 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Eerste zeven woningen Schoonschip gearriveerd

Geplaatst op 3 - 1 - 2019 in Nieuwbouw met een groep

Laat je inspireren en kom naar de zelfbouwmarkt in Amsterdam

Geplaatst op 29 - 10 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

AT HOME: internationale zelfbouwexpo in Middelburg

Geplaatst op 1 - 10 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Krimpregio’s binden jongeren met CPO

Geplaatst op 24 - 9 - 2018 in Nieuwbouw met een groep

Het wilde wonen in Oosterwold

Geplaatst op 31 - 8 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Expertteam Eigenbouw adviseert gemeente Bronckhorst

Geplaatst op 31 - 8 - 2018 in Nieuwbouw met een groep

Zelfbouwers gevraagd voor duurzaamheidsonderzoek

Geplaatst op 17 - 8 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Zelfbouwkavels IJburg-Centrumeiland. Laatste kans!

Geplaatst op 17 - 8 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Nieuwe kansen voor de coöperatie

Geplaatst op 27 - 6 - 2018 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Open dag Gemeenschappelijk Wonen

Geplaatst op 18 - 5 - 2018 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Woongroep De Warren geselecteerd voor project op IJburg

Geplaatst op 25 - 4 - 2018 in Nieuwbouw met een groep

In Amsterdam is duurzame zelfbouw budgetneutraal

Geplaatst op 5 - 4 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Money matters, ook bij zelfbouw

Geplaatst op 3 - 4 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

ICEB feliciteert Barbara Bastiaanssen

Geplaatst op 27 - 3 - 2018 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Expertteam zoekt gemeenten voor pilot zelfbouwregister

Geplaatst op 2 - 2 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

‘Verdeel bouwgrond eerlijk met een Recht op Zelfbouw’

Geplaatst op 23 - 1 - 2018 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

CPO-bewoners nemen initiatief gedenkteken Mandela

Geplaatst op 8 - 12 - 2017 in Nieuwbouw met een groep

Noord-Holland zet CPO-subsidie voort

Geplaatst op 8 - 11 - 2017 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Op 1 januari 2018 wordt de MPG van kracht

Geplaatst op 13 - 10 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Eigenbouw op politieke agenda's

Geplaatst op 1 - 10 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Vanaf oktober verkrijgbaar: Architectuurguide 5

Geplaatst op 25 - 9 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Zelfbouwmarkt Amsterdam 14 oktober

Geplaatst op 20 - 9 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Boekpresentatie: DIY Klarenstraat; Zelfbouw en de herontdekking van de portiekflat

Geplaatst op 6 - 7 - 2017 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Debat in De Zwijger: 'Kluswoning als oplossing voor mismatch op de woningmarkt’

Geplaatst op 6 - 7 - 2017 in Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Samenbouw in Rotterdam

Geplaatst op 14 - 4 - 2017 in Nieuwbouw met een groep

Eigenbouw vergroot variatie woningaanbod

Geplaatst op 23 - 1 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Blok: “Eigenbouw heeft het in zich om groter te worden”

Geplaatst op 20 - 1 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep, Bestaande bouw

Praktische lessen voor gemeenten

Geplaatst op 12 - 1 - 2017 in Nieuwbouw als particulier, Nieuwbouw met een groep

Tiny house: summum van zelfbouw

Geplaatst op 21 - 11 - 2016 in Nieuwbouw als particulier

Argumenten tegen zelfbouw ontrafeld

Geplaatst op 22 - 2 - 2016 in Nieuwbouw als particulier