Nu online: Waarde maken uit Leegstand

P31 Hergebruik gem vastgoed Geplaatst op 25 - 4 - 2018

Overtollig vastgoed. Welke gemeente heeft hier niet mee te maken? Er is een nieuw online magazine verkrijgbaar waarin de werkwijzen en oplossingen zijn beschreven om vastgoed een tweede leven te geven.

Of het nu komt door krimp, stabilisatie of groei, regelmatig zijn gebouwen niet meer nodig voor de functie waar ze ooit voor bedacht zijn. Dat geldt zeker voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, buurthuizen of bibliotheken.

Platform31, Bouwstenen voor Sociaal en het Herbestemmingsteam maakten een prachtig online magazine. Zij beschrijven werkwijzen en oplossingen om leegstaand vastgoed nieuw leven in te blazen. Welke kansen en uitdagingen komen gemeenten tegen wanneer ze aan de slag gaan met de verkoop of herbestemming van hun maatschappelijk vastgoed?

Aan de hand van zes praktijkvoorbeelden waaronder twee klinkende voorbeelden van collectief particulier opdrachtgeverschap, onderzochten zij hoe gemeenten hergebruik en transformatie van gemeentelijk vastgoed kunnen bevorderen en wat dit oplevert. Het magazine sluit af met concrete handvatten voor gemeenten om transformatie en hergebruik van hun vastgoed te stimuleren.

Kijk hier voor de online versie.

Kijk hier voor meer informatie over transformatie.