Op 1 januari 2018 wordt de MPG van kracht

fonkelsteen 4 Geplaatst op 13 - 10 - 2017

Vanaf 1 januari 2018 geldt als eis voor nieuwbouwwoningen dat de Milieuprestatie Gebouw (MPG) maximaal € 1 per m2 bvo per jaar is.

De MPG staat al sinds 2012 in het Bouwbesluit als prestatie-eis voor de nieuwbouw. Bij woningbouw hebben gemeenten daar tot nu toe weinig mee gedaan. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari moet bij iedere bouwaanvraag een MPG-berekening worden bijgevoegd. Daaruit moet blijken dat het gebouw aan de gestelde eis voldoet.

De MPG is een vertaling van de kosten die gemaakt zouden moeten worden om schadelijke milieueffecten als gevolg van het gebruik van (bouw)materialen te voorkomen of te verhelpen. De schaduwprijs komt niet tot uitdrukking in de bouwkosten of de prijs van de woning, maar geldt als maatschappelijke kosten.

Lees meer op deze website bij nieuwbouw als particulier of bij nieuwbouw met een groep.