Over ICEB

Het Informatiecentrum Eigenbouw (ICEB) biedt met deze website onafhankelijke informatie over zelfbouw van nieuwe woningen, woningen in transformatieobjecten en klushuizen. De informatie is bedoeld:

  • Voor particulieren die individueel of collectief een eigen huis bouwen.
  • Voor gemeenten, corporaties en anderen die zelfbouwers helpen.

ICEB wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De redactie van de website in handen van Hans Vos Advies en Henk Bouwmeester.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. De redacteuren, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van op deze website opgenomen informatie.

Wij stellen het op prijs als u bij geconstateerde fouten of tekortkomingen contact met ons opneemt.