Gemeenten

Als gemeente speelt u een cruciale rol in het proces van zelfbouw. U kunt zelfbouwers effectief helpen om een mooie woonomgeving te maken. 

Het Rijk ondersteunt gemeenten met informatie en advies in de opzet en uitwerking van beleid en projecten. Op deze pagina's vindt u informatie over gemeentelijk beleid, de hulp aan zelfbouwers en de faciliteiten die de rijksoverheid aan gemeenten biedt.

Maatschappelijk belang voor gemeenten

De film hieronder geeft in 10 minuten een indruk van de maatschappelijke waarde van zelfbouw voor gemeentelijk woonstadbeleid:

 

Financieel belang voor gemeenten

Ook financieel is zelfbouw interessant voor gemeenten. In 2016 heeft de STEC-groep de kosten en baten van zelfbouw voor gemeenten in kaart gebracht. Het blijkt dat zelfbouw in de praktijk minder kosten voor het ambtelijk apparaat veroorzaakt dan seriematige nieuwbouw. Aan de andere kant is de (residuele) grondprijs die gemeenten bij zelfbouwers in rekening brengen, vaak hoger. Er staat gemeenten dus niets in de weg om zelfbouwers meer service te bieden en extra kavels voor zelfbouw te reserveren.

Download hier het rapport van de STEC-groep.

 

Stel uw vraag aan het Expertteam

Hulp nodig? Het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam (kantoor)transformatie kunnen u verder helpen. U vindt hier deskundigen vanuit gemeenten en de marktsector. Zij helpen professionals onder wie gemeenten en woningcorporaties in de opzet en uitwerking van beleid en projecten.