Gemeentelijk beleid

Zelfbouw is populair. Steeds meer mensen willen zelf vormgeven aan hun huis. De gemeente kan dat bevorderen, omdat het helpt bij het realiseren van beleid gericht op een vrij toegankelijke woningmarkt die aansluit bij de vraag. Belangrijke aspecten zijn de veiligheid en gezondheid van gebouwen, energiebesparing en leefbaarheid. Zelfbouw draagt bij aan die doelstellingen. Hieronder staan zeven argumenten die voor uw beleid van belang kunnen zijn.

Financieel voordeel

Zelfbouw kost gemeenten minder en levert meer op dan seriematige woningbouw. De kosten voor het gemeentelijk apparaat vallen in de praktijk duizenden euro's lager uit terwijl de grondopbrengst bij zelfbouw vaak hoger is dan bij seriematige woningbouw. Dat blijkt uit het onderzoek 'Eigenbouw de moeite waard'.

Sociale cohesie

Mensen die zelf hun woning bouwen, hebben meestal een sterkere band met hun buren en hun woonomgeving dan anderen.

Impuls voor oude wijken

Sommige verouderde stadswijken zitten in de gevarenzone. Door leegstaande huurwoningen als kluswoning aan te bieden kunnen deze wijken voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk zijn. Zij zorgen voor upgrading en een nieuwe dynamiek.

Tweede leven voor leegstaand vastgoed

Sommige leegstaande gebouwen kunnen worden getransformeerd naar woongebouwen. In collectief particulier opdrachtgeverschap is zo’n project soms haalbaar.

Kansen voor bijzondere groepen

Mensen kunnen een huis bouwen dat niet zomaar te koop is. Daarmee kan de gemeenten inwoners aan zich binden die anders buiten de ´woningboot´ vallen. Bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, senioren, mensen met uitgesproken woonwensen, mensen die wonen willen combineren met werk en/of zorg of huishoudens die bij elkaar willen wonen. 

Een gevarieerd stadsbeeld

Een ontwikkelaar kan honderd dezelfde woningen bouwen. Honderd particulieren kunnen dat nooit. Zelfbouw kan daardoor de variatie in de ontwikkeling van de stad vergroten. U kunt de variatie nog versterken door met een financiële tegemoetkoming zelfbouwers te stimuleren een architect in de arm te nemen.

Duurzaamheid

Wie zelf een huis bouwt, besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Dat geldt in de praktijk voor bijna alle zelfbouwers. Daarbij gaat het niet alleen om energie, maar ook om gezondheid en milieu.