Corporatiebeleid

Zelfbouw is populair. Steeds meer mensen willen zelf vormgeven aan hun huis. Woningcorporaties kunnen daar een belang bij hebben. Zelfbouw draagt namelijk bij aan betaalbare woningen en sterke woonbuurten. Hieronder staan drie argumenten die voor uw beleid van belang kunnen zijn.

Betaalbare woonruimte

Een woning die in eigen beheer wordt gebouwd, wordt verkregen tegen kostprijs. CPO sluit daarmee aan bij de primaire taak van woningcorporaties om te zorgen voor betaalbare woonruimte. 

Sociale cohesie

Mensen die zelf hun woning bouwen, hebben meestal een sterkere band met hun woonomgeving dan anderen. Het draagt bij aan sterkere wijken en buurten.

Een gevarieerd stadsbeeld

Een corporatie kan honderd dezelfde woningen bouwen. Honderd particulieren kunnen dat nooit. CPO staat daarmee garant voor variatie in de stedelijke ontwikkeling.

Verder lezen

Het belang van (collectief) particulier opdrachtgeverschap voor woningcorporaties staat beschreven in de MCD-afstudeerscriptie Woningcorporaties en Particulier Opdrachtgeverschap van Marijke de Vries.