Toolbox

Het Expertteam Eigenbouw en het Expertteam (Kantoor)transformatie hebben informatie gebundeld in een toolbox. Veel informatie is bedoeld voor gemeenten. De hieronder vermelde documenten zijn met name ook voor corporaties bedoeld. De documenten zijn in gedrukte versie verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Woningcorporaties en particulier opdrachtgeverschap

Misschien heeft u als woningbouwcorporatie nog niet gedacht aan de mogelijkheid om projecten te realiseren via eigenbouw of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Inmiddels ontwikkelt de woningmarkt zich van een aanbod- naar een vragersmarkt. Daardoor zal de positie van bewoners sterker worden. Eigenbouw biedt voordelen voor bewoners èn voor corporaties. Corporaties combineren hun ervaring als professioneel opdrachtgever in de bouw met die als bewonersgericht beheerder. Download.

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Ook starters op de woningmarkt of mensen met een (beneden) modaal inkomen kunnen hun eigen woning (laten) bouwen in particulier opdrachtgeverschap. Hierbij wordt een deel van de financiering tijdelijk door een andere partij overgenomen. Download.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers samen hun woningen of zelfs een hele woonwijk. Dit kan op eigen initiatief, maar kan ook op initiatief van een gemeente of een andere grondeigenaar. Download.

Klushuizen

Klushuizen zijn van oorsprong een Rotterdams fenomeen. Hoe het ontstond, wat de context is, hoe het een succes werd en of het te kopiëren is voor andere gemeenten wordt hier kort toegelicht. Download.

Transformatie en corporaties

Er is veel veranderd rond bouwen en wonen in de corporatiesector. De focus op doelgroepen in het sociale domein is versterkt. Ook de bouwopgave zelf is verschoven: van stadsuitbreiding naar de aanpak van lege panden en locaties binnen de bebouwde kom. Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe benadering. Utiliteitsgebouwen transformeren tot woningen en kleinschalig opdrachtgeverschap zijn in dit kader nieuwe opgaven. Download.