Filter

Voorbeelden (67)

Noord-Brabant

Op het terrein van maalderij De Blikken in de dorpskern van Netersel zijn 25 woningen voor starters en senioren gebouwd. Locatievereniging Bouwen in Netersel gaf opdracht in samenwerking met een woningcorporatie.

Lees meer
Noord-Brabant

In de nieuwe wijk Luchen in Mierlo zijn elf woningen gebouwd door een groep starters uit de buurt. Het CPO-project is het eerste project dat in deze nieuwe wijk is gerealiseerd.

Lees meer
Utrecht

In de nieuwe wijk Cronenburch aan de zuidwestkant van Loenen aan de Vecht, zijn circa 200 woningen gebouwd. Hiervan zijn er 72 door particulieren op individuele kavels gerealiseerd.

Lees meer
Gelderland

Een groep jongeren uit Kapel-Avezaath bouwde in collectief verband vijftien goedkope starterswoningen. Met Koopgarant is geregeld dat de woningen ook op termijn goedkoop voor starters bereikbaar blijven.

Lees meer
Noord-Brabant

In het Brabantse Hoogeloon heeft een groep van starters en senioren in collectief verband twee projecten gerealiseerd met in totaal 34 woningen: een nieuw aanbod dat de leefbaarheid van deze kleine kern vergroot.

Lees meer
Groningen

De Veenhof is een enclave langs de Veenweg in Groningen. Een groep van dertien initiatiefnemers heeft hier vrijstaande en geschakelde woningen gebouwd op kleine kavels maar met een groot collectief groengebied.

Lees meer
Groningen

Het voormalige Scheikundig Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen, een monumentaal gebouw uit 1912, is getransformeerd tot een verzamelgebouw met uiteenlopende functies.

Lees meer
Groningen

Het Blauwe Dorp (1919) in de Oosterparkbuurt is de oudste arbeiderswijk van Groningen. Er is een CPO-project met 150 woningen met behoud van cultuurhistorische waarde gerealiseerd.

Lees meer
Groningen

Op een voormalig voetbalveld in Paddepoel-Zuid (Groningen) is een CPO-project met 27 woningen gerealiseerd. De zelfbouwgroep heeft de woningen gebouwd én de groene buitenruimte ontworpen.

Lees meer
Noord-Brabant

In Esbeek (gemeente Hilvarenbeek) is een CPO-project met twintig koopwoningen en vier huurwoningen gerealiseerd. Ook de bouw van de huurwoningen is door de kopersvereniging gerealiseerd.

Lees meer