terug naar overzicht

Type project: Bestaande bouw
Plaats: Amersfoort
Gemeente: Amersfoort
Provincie: Utrecht
Oplevering: 2017


Amersfoort, Boekhuis

Type project: Projecten
Plaats: Amersfoort
Gemeente: Amersfoort
Provincie: Utrecht
Oplevering: 2017

De bibliotheek in Amersfoort is naar een nieuwe locatie verhuisd. Het oude pand kwam daardoor leeg te staan. Een groep actieve senioren nam het initiatief om dit gebouw, centraal in Amersfoort, te transformeren naar een woongebouw met 23 appartementen.

Architect Jan Poolen (ZEEP architects and urban designers) vond in POWER (Prettig Ouder Worden En Relativeren) een goede partner om de transformatie van het bibliotheekgebouw aan te pakken. Na overleg met de politiek kreeg de initiatiefgroep in 2014 het exclusieve recht om het gebouw in de vorm van een CPO-project te transformeren. Woonvereniging Boekhuis werd opgericht om het initiatief verder te brengen. De leden hebben hun individuele wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van grootte en indeling van de appartementen. Nadat daarover overeenstemming was bereikt hebben de architect, de bewoners en het bouwbedrijf het ontwerp in samenspraak verder gedetailleerd.

De oude bibliotheek wordt opgesplitst in 23 koopappartementen in verschillende prijsklassen. De appartementen variëren in oppervlak van 86 tot 210 m2. Bewoners kopen daarnaast een berging in de kelder en een aandeel in de gemeenschappelijke ruimte van circa 100 m2. Het gehele gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelen. In 2015 heeft de vereniging de koopovereenkomst met de gemeente gesloten en in 2016 is in opdracht van de vereniging door het Amersfoortse bouwbedrijf Heilijgers met de sloop- en verbouwwerkzaamheden begonnen. De oplevering is medio 2017 gepland.

De Regie begeleidde de woonvereniging gedurende het gehele traject in haar rol als opdrachtgever bij de verwerving van het bibliotheekgebouw, bij de ontwikkeling van het project en bij de splitsing van het gebouw en de doorlevering van de 23 appartementen naar de leden. In de realisatiefase begeleidt De Regie het bestuur bij het opmaken van de financiële eindafrekening met de individuele leden.

In aansluiting op de transformatie van de bibliotheek wordt het plein voor het gebouw, de Zonnehof, opnieuw ingericht. Het Burgerinitiatief Zonnehof (BIZ!) spant zich in om het plein te vergroenen zodat het een plezierige verblijfsgebied wordt voor (toekomstige) bewoners en voor de stad als geheel. Met subsidie van de provincie Utrecht werkt een landschapsbureau een plan hiervoor uit. Het Rietveldpaviljoen, een bijzonder tentoonstellingsgebouw van architect Gerrit Rietveld uit 1959, aan hetzelfde plein, tegenover de bibliotheek, krijgt een (nieuwe) duurzame culturele invulling.