terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Amsterdam
Gemeente: Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Oplevering: 2009


Amsterdam, De Dappere Maurits

Type project: Projecten
Plaats: Amsterdam
Gemeente: Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Oplevering: 2009

De Dappere Maurits is een project aan de Mauritskade in Amsterdam. Een bestaand pand, oorspronkelijk bestaande uit twaalf appartementen, is door vijf huishoudens verbouwd.

Woningcorporatie De Key heeft in 2006 het initiatief genomen. De gedachte achter het initiatief was om bewoners van sociale huurwoningen te enthousiasmeren een eigen woning tegen een aantrekkelijke prijs te realiseren. Het project is een onderdeel van de grootschalige verbetering van de Dapperbuurt. Het ging om een verouderd pand aan de Mauritskade, bestaande uit twaalf kleine appartementen. De corporatie heeft het pand in onverbeterde beschikbaar besteld. De Regie heeft het project in opdracht van De Key inhoudelijk voorbereid en de werving van belangstellenden begeleid. Er zijn vijf particulieren geworven die zich hebben verenigd in een kopersgroep onder de naam De Dappere Maurits. De nieuwe eigenaren zijn het avontuur aangegaan om hun huis naar eigen inzicht en wens te realiseren. De kopersgroep heeft JAM-architecten ingeschakeld om het ontwerp te maken. In opdracht van de kopersgroep is het pand heringedeeld, kadastraal gesplitst en verbeterd. Er zijn vijf woningen gerealiseerd.

In eerste instantie was funderingsherstel en renovatie van de gevels en het dak nodig. Ook het casco werd grond aangepakt. Daar waar eerst twaalf appartementen gelegen waren, ontsloten door gemeenschappelijk trappenhuizen, zijn nu vijf grondgebonden woningen gerealiseerd. Nadat de bewoners de indeling van hun woningen hadden bepaald, werd bekeken welk werk ze aan de aannemer wilden uitbesteden en welke werkzaamheden ze zelf voor hun rekening zouden nemen. Doordat de indeling, de mate van zelfwerkzaamheid en het niveau van afwerking aan de bewoners zelf was, zijn er vijf zeer verschillende woningen ontstaan.

De bewoners kochten de casco’s voor €32.000 tot €44.000 en investeerden tussen de €140.000 en €240.000 aan renovatiekosten. De woningoppervlaktes variëren van 85 tot 153 vierkante meter.