terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Amsterdam
Gemeente: Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Oplevering: 2008


Amsterdam, Mi Akoma di Color

Type project: Projecten
Plaats: Amsterdam
Gemeente: Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Oplevering: 2008

Op initiatief van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam is in de Bijlmer op de plaats van een gesloopte flat een CPO-project gerealiseerd met een mix van appartementen en eengezinswoningen, koop en huur.

De Bijlmermeer in Amsterdam-Zuidoost is ongetwijfeld een van de meest besproken stadswijken van Nederland. De wijk werd eind jaren zestig gebouwd. Het ontwerp ging uit van een ideale scheiding tussen wonen, werken, verkeer en recreatie. In het dichtbevolkte woongebied staken door de jaren heen steeds meer (sociale) problemen de kop op. De Bijlmermeer werd als woonomgeving steeds minder aantrekkelijk gevonden en zelfs vermeden. Om de negatieve spiraal te doorbreken werd in de jaren negentig een grootschalige renovatie ondernomen. Veel hoogbouw werd gesloopt en vervangen door laagbouw.

In het verlengde hiervan heeft de dienst Wonen van Stadsdeel Zuidoost ook collectief particulier opdrachtgeverschap een plek binnen de Bijlmermeer gegeven, en wel in de vorm van het project Mi Akoma di Color. In dit initiatief hebben toekomstige bewoners, afkomstig uit een aantal te slopen flats, samen met opdrachtgever Rochdale als ontwikkelaar Delta Forte en begeleid door het Amsterdams Steunpunt Wonen, gewerkt aan de opzet van hun toekomstige woningen. De bewoners ontwierpen niet alleen hun woning maar hadden ook medezeggenschap over het gebruik van de buitenruimte.

Op het initiatief stroomden meer dan 400 aanmeldingen binnen voor een beperkt aantal wooneenheden. Na selectie bestond de uiteindelijke groep uit 12 nationaliteiten en varieerde in leeftijd van 20 tot 75 jaar. De geselecteerde groep Bijlmermeer-bewoners werd van kop tot staart betrokken bij de bouw van hun nieuwe woning in de oude buurt. De potentiële huurders en kopers leerden bouwtekeningen lezen en bouwkosten berekenen. Andere woningbouwlocaties werden bezocht om ideeën op te doen en er werd een bezoek gebracht aan een steenfabriek om een kleur voor de bakstenen te kiezen. Resultaat is een vrolijk wijkje met een mix van lichte en donkere stenen en woningen die qua indeling allemaal verschillend zijn.

Bij de start in 2000 kreeg iedere deelnemer afzonderlijk de kans om de ideale woonwensen in woord en beeld persoonlijk toe te lichten. Vervolgens werd een gezamenlijk Programma van Eisen (PvE) opgesteld, de bewonersvereniging opgericht en een voorlopig ontwerp voor de wijk uitgewerkt. Al deze werkzaamheden zorgden voor veel betrokkenheid, maar daarbij werd de praktische (en financiële) haalbaarheid van het project soms wat uit het oog verloren. Bijsturing van gemeente en andere partijen bleek af en toe noodzakelijk.

Vanwege de doorlopende inspraak gedurende het gehele bouwproces was het voor de bewoners een lange zit. In september 2006 ving de bouwfase aan. In de loop van 2008 zijn alle woningen opgeleverd. Het project bestaat ui 17 appartementen (9 koop, 8 huur) en 35 eengezinswoningen (10 koop, 25 huur). Bij oplevering in 2008 waren de koopprijzen  €107.000 tot ruim €244.000 en de huurprijzen tot €455 euro per maand. Op de plaats waar voorheen een anoniem flatgebouw verpieterde, is nu een gevarieerde wijk vol laagbouw ontstaan. Voor de wijkbewoners betekent het niet langer een anonieme woonomgeving, maar uitzicht op een kleurrijke buurt vol eigen invloeden, waar iedereen elkaar kent.