terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Bergeijk
Gemeente: Bergeijk
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2010


Bergeijk, Hooge Berkt

Type project: Projecten
Plaats: Bergeijk
Gemeente: Bergeijk
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2010

De kopersvereniging Startersgroep Bergeijk initieert CPO-projecten in de kerkdorpen van de gemeente Bergeijk met huizen voor starters op de woningmarkt. Daaronder een project met 39 woningen aan Beisterveldenweg.

De kopersvereniging Startersgroep Bergeijk heeft als doel om in CPO-verband aantrekkelijke woningen voor Bergeijkse starters te bouwen. De vereniging werkt samen met woningcorporatie Woningbelang uit Valkenswaard. De woningen worden binnen de koopgarantregeling gebouwd. Bij eventuele verkoop wordt een woning dus aan de corporatie verkocht, die deze relatief goedkoop weer aanbiedt aan nieuwe leden van de vereniging. De woningen blijven daardoor betaalbaar voor Bergeijkse starters. De gemeente Bergeijk en de Rabobank Bergeijk hebben zich achter dit initiatief geschaard.

Het plan Hooge Berkt met 39 woningen, was het tweede initiatief van de vereniging. Voor dit plan heeft de startersgroep samen met de architect een stedenbouwkundig plan gemaakt met een viertal hoofdtypen met drie- en vierkappers en enkele atelierwoningen in carrévorm. Bijzonder aan het project is een centraal groengebied dat omsloten is door een aantal bouwblokken. De bouwblokken hebben een lengte die maximaal gelijk is aan de lengte van een langgevelboerderij. Tussen de bouwblokken is vrije ruimte zoveel als bij de bebouwing in het dorp. Waar mogelijk is een doorkijk gerealiseerd naar de omliggende velden om de relatie met het buitengebied te handhaven. Openbaar groen sluit aan op privégroen. De groene structuur die dit middengebied heeft wordt mede ingevuld met ruige begroeiing en dient ook als wateropslag.

In totaal zijn 39 woningen gerealiseerd die qua grootte en verschijningsvorm variëren en gegroepeerd zijn in bouwblokken van maximaal vier woningen. In het centrale gebied zijn woningen in de vorm van paviljoens gebouwd. De buitenrand van het gebied kent een meer traditionele vorm, met woningtypen in één of twee lagen met kap waarbij de keuze van architectuur en de kapvorm varieert. De woningen in het middengebied zijn gebouwd in een moderne, eigentijdse architectuur. De woningen hebben een inhoud van 330 tot 430 m3 en een kavelgrootte van 135-205 m2. De VON-prijzen waren €177.000 tot €194.000. Het project is in 2010 opgeleverd.