terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Weebosch
Gemeente: Bergeijk
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2008


Bergeijk, Weebosch

Type project: Projecten
Plaats: Weebosch
Gemeente: Bergeijk
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2008

In de gemeente Bergeijk bleek een grote vraag naar betaalbare woningen in de omliggende kerkdorpen. De Startersvereniging Bergeijk heeft daarom het initiatief genomen om startersprojecten te realiseren. Weebosch is het eerste project dat in dit kader is gerealiseerd.

Ondersteund door en in samenwerking met de Rabobank Bergeijk is een koepelvereniging gevormd en na druk op de politiek hebben B&W en uiteindelijk ook de raad zich achter dit initiatief geschaard. De gemeente heeft aangegeven dat op een aantal locaties bouwgrond beschikbaar gesteld zou worden voor CPO-projecten voor starters. Startersgroep Bergeijk fungeert daarbij als koepelvereniging voor meerdere projecten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden, waarmee de kans wordt gecreëerd om mee te doen met één van de projecten. Het bleek een succesvolle formule.

In de gemeente Bergeijk zijn inmiddels projecten gerealiseerd in Weebosch, Hooge Berkt, Luyksgestel, Terlo, Riethoven en Westerhoven. In Riethoven en Westerhoven is zelfs een constructie ontstaan waarbij er één project liep in twee kernen, om zo schaalvoordeel te creëren. Ook zijn er plannen om het aanbod aan CPO te vergroten, en wordt er gezocht naar nieuwe locaties ter ontwikkeling. Al deze projecten in Bergeijk zijn begeleid door Bouwen In Eigen Beheer.

Op de eerste locatie kwam beschikbaar in het kerkdorp Weebosch. Door middel van enquêtes onder de toekomstige bewoners werd inzicht verkregen in de wensen en (financiële) mogelijkheden binnen de groep. Dit heeft geresulteerd in zeven woningen in twee woonblokken waarbij binnen de woningen zelf de bewoners ook hun eigen indeling in overleg met de architect van den Pauwert bepaald. De corporatie Woningbelang fungeerde als achtervang en contractpartner voor de Koopgarantregeling, waardoor de woningen duurzaam beschikbaar blijven voor starters. De woningen in Weebosch zijn gebouwd door bouwbedrijf van Montfort en zijn eind 2008 opgeleverd.