terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Nederwetten
Gemeente: Nuenen
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2010


Nederwetten, Esrand

Type project: Projecten
Plaats: Nederwetten
Gemeente: Nuenen
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2010

In Nederwetten – onderdeel van de gemeente Nuenen – hebben jongeren op ludieke wijze actie gevoerd om te stimuleren dat er woningen gebouwd zouden gaan worden, die betaalbaar zijn voor starters.

De Dorpsraad Nederwetten heeft dit initiatief ondersteund. Zij achten het van groot belang dat jonge mensen de kans hebben zich in Nederwetten te vestigen om het dorp in de toekomst leefbaar te houden. Verjonging is van groot belang voor behoud van het actieve verenigingsleven en de basisschool.

De gemeente Nuenen heeft positief op dit initiatief gereageerd en aan de rand van het dorp een bouwlocatie aangewezen: De Esrand. Op dit gebied zijn 53 woningen gerealiseerd. Om een evenwichtige nieuwe wijk te realiseren zijn er starterswoningen, goedkope woningen, maar ook voor middeldure en dure woningen gebouwd. Dorpsbewoners of bewoners met binding aan Nederwetten kregen voorrang bij de inschrijving.

De vereniging Bouwen in Nederwetten (BIN) is een enthousiaste en actieve groep, die op een enorm positieve manier gesteund wordt door de gemeente Nuenen en Woningbouwvereniging Helpt Elkander.

Zo was de vereniging nauw betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Samen met Plein 11 heeft men een eerste plan voor de ontwikkeling van groengebied naar woongebied gemaakt. Samen met de architect zal BIN ook nauw betrokken zijn bij de bepaling van de beeldkwaliteit.

Door de ontwikkeling in CPO zijn deze woningen in verhouding met hun hoge kwaliteit en goed doordachte plattegrond relatief goedkoop. Woningen met een hoge afwerkingsgraad, zoals 'stompe deuren' en 'vrijhangend toilet', én een lager, duurzaam energieverbruik. Alle woningen, ook de starterswoningen, krijgen extra dikke muren wat goed is voor de isolatie en tegen burengerucht. Voor die muren wordt dezelfde dikke soort baksteen gebruikt als de stenen in de Oude Toren. Standaard worden alle woningen ook voorzien van een energiezuinig 'demand flow' ventilatiesysteem dat - in tegenstelling tot de regulier gebruikte ventilatiesystemen - niet ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt in elke woning warmteterugwinning toegepast. Met warm afvoerwater wordt koud aanvoerwater voorverwarmd. Optioneel hebben de eigenaren individueel kunnen kiezen voor aanvullende maatregelen.