terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Dinteloord
Gemeente: Dinteloord
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2009


Steenbergen / Dinteloord

Type project: Projecten
Plaats: Dinteloord
Gemeente: Dinteloord
Provincie: Noord-Brabant
Oplevering: 2009

Een groep voornamelijk jonge starters heeft een vereniging opgericht en in CPO-verband relatief goedkope koopwoningen in Steenbergen en Dinteloord gebouwd.

In 2004 is door voornamelijk jongere inwoners van deze Brabantse kernen de startersvereniging Steenbergen/Dinteloord opgericht. Het doel van de vereniging is om voor eigen gebruik woningen te bouwen en daarmee te voorzien in betaalbare koopwoningen. In 2006 is het gelukt om een kavel voor dit project te reserveren: een stuk grond op de locatie Buiten de Veste in Steenbergen . Hierop was plaats voor veertien woningen. Daarnaast heeft Woningstichting Dinteloord in Dinteloord voor deze groep een stuk grond ter beschikking gesteld voor de realisatie van acht woningen. Daarna is het snel gegaan. In 2007 is de architect gekozen, de bouwvergunning aangevraagd en met de feitelijke bouw begonnen. In 2009 zijn de woningen opgeleverd. Bij oplevering waren de VON-prijzen 147.000 tot 210.000 euro.