terug naar overzicht

Type project: Nieuwbouw met een groep
Plaats: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Provincie: Utrecht
Oplevering: 2003


Utrecht, De Kersentuin

Type project: Projecten
Plaats: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Provincie: Utrecht
Oplevering: 2003

De Kersentuin is hét klassieke voorbeeld voor veel groepen die samen willen bouwen. Het is ontstaan vanuit een visie op hoe mensen met elkaar kunnen samenwonen en samenleven; met extra aandacht voor elkaar én voor de natuur.

De Kersentuin is gebouwd in Utrecht, Leidsche Rijn. Het initiatief is genomen in 1996. Vijftien mensen kwamen op initiatief van de gemeente Utrecht in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn bij elkaar in één bewonersgroep. Binnen de groep was het een tijd lang zoeken naar de gemeenschappelijke doelstelling: sommigen waren vooral gericht op de sociale aspecten, anderen stelden zo milieuvriendelijk bouwen centraal. Het proces zou een ontdekkingsreis worden: de bewoners wisten niets van bouwprojecten en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stond nog in de kinderschoenen.

De gemeente bracht de groep in contact met professionele ondersteuners en schoot de kosten van die begeleiding voor. Zo ging de groep om de tafel zitten met een architect (Kristinsson) en stedenbouwkundigen van de gemeente om tot een aanvaardbaar plan te komen. De groep moest onder andere rekening houden met de woningdichtheid, het stratenplan en het kleur- en materiaalgebruik. Na twee jaar overleg waren de wensen van de groep in kaart gebracht. Tegelijkertijd werd vereniging De Kersentuin officieel opgericht. Het werven van nieuwe leden kon beginnen. De kernleden stelden een belangrijke eis aan elk nieuw lid: persoonlijke inzet voor en betrokkenheid bij het woonproject. Dat betekende minstens een dagdeel per week meehelpen om zo de vele werkzaamheden gezamenlijk te dragen. In 2002 startte de bouw en in 2003 zijn de woningen opgeleverd. Een deel van de woningen is eigendom van leden van de vereniging; een ander deel is eigendom van de woningcorporatie. De bewonersgroep heeft veel werk gemaakt van duurzaam bouwen. De woningen zijn circa 25 procent maakt met energie dan reguliere nieuwbouwwoningen uit die tijd. Op eigen initiatief hebben de bewoners een parkeergarage laten bouwen om daarmee ruimte voor een collectieve binnentuin vrij te spelen. 

De Kersentuin heeft veel (pioniers)werk verzet. Het samenwerken met de gemeente, woningcorporatie en andere partijen verliep niet altijd even soepel. Maar de regie bleef ten alle tijde in handen van de bewoners. En juist daarom is het een hele sociale woonwijk geworden met een eigen identiteit én voorgeschiedenis.